Borgerrådets medlemmer

4. marts 2021, Opdateret 6. juli 2022
 

Borgerrådets medlemmer

Billede af Berit Andersen
Udpeget af/repræsentant fra
Danske Patienter/Epilepsiforeningen

Uddannelse
Sygehjælper
Pædagog

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Medicinrådets Fagudvalg

Særlige fokusområder

 • Udrulning af vacciner
 • Leveringsproblemer og medicinpriser
 • Substitution
 • Udvikling af personlig medicin
 • Indlægssedler
 • Kommunikationen til borgerne
 • Korrekt diagnose – korrekt medicin

 portræt af Birthe Byskov Holm
Ansættelsesforhold
Formand for Sjældne Diagnoser

Udpeget af/repræsentant fra
Danske Patienter/Sjældne
Diagnoser

Uddannelse
Jurist

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Lægemiddelnævnet
 • Kontaktudvalget om Patientmobilitetsdirektivet
 • Fagudvalg tilknyttet Medicinrådet

Særlige fokusområder

 • Sjældne sygdomme og handicap
 • Nordisk og europæisk samarbejde vedr. sjældne sygdomme
 • National strategi for sjældne sygdomme

Udpeget af/repræsentant fra

Danske Patienter/Lungeforeningen

portræt Ebbe Henningsen 
Udpeget af/repræsentant fra
Danske Patienter/Bedre Psykiatri

Uddannelse
Lærer
Viceskoleleder

Relevant faglig baggrund

 • Formand for Bedre Psykiatri i 12 år
 • Næstformand for Danske Patienter i 6 år

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Regeringens Psykiatriudvalg 2012-13

Særlige fokusområder

 • Bivirkninger ved medicin og øvrig behandling

portræt jan Rishave 
Udpeget af/repræsentant fra
Danske Patienter/Nyreforeningen

Uddannelse
Lærer

Relevant faglig baggrund

 • Formand for Nyreforeningen

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Center for Organdonation
 • Den Sociale Ankestyrelse
 • Fremtidens Sundhedsvæsen 2030

Særlige fokusområder

 • Patienter og pårørendes livskvalitet
 • Letforståelig information
 • Patientindflydelse på medicinsk udstyr og egen behandling/medicin

Portræt Lars Werner 
Ansættelsesforhold
Direktør i Psoriasisforeningen

Udpeget af/repræsentant fra
Udpeget af Lægemiddelstyrelsen/indstillet af Danske Handicaporganisationer

Uddannelse

Civiløkonom (cand.merc.)

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Patient- og Borgerrådet, Nationalt Genom Center
 • PRO i Psoriasis, Sundhedsdatastyrelsen
 • Handicappolitisk Råd, Danske Handicaporganisationer

Særlige fokusområder

 • Patientinddragelse
 • Livskvalitet
 • Bivirkningsrapportering

Portræt Preben Carøe
Udpeget af/repræsentant fra
Danske Patienter/Parkinsonforeningen

Uddannelse
Maskinmester/Mærsk (Bachelor)
Reserveofficer i Søværnet
Center for Creative Leadership

Medlem af andre råd, nævn m.v.

 • Arbejdsgruppen omkring FMK
 • Hørsholm Handicapråd

Særlige fokusområder

 • At borgere uden afbrydelser kan få adgang til den rigtige medicin med den bedste virkning til den bedste pris
 • At sikre relevant kommunikation til borgerne gennem de for de enkelte relevante kanaler
 • Indlægssedler/medicininformation
 • Skift fra biologiske til generika/biosimilære lægemidler
 • Bivirkningsindberetning
 • Medicinpriser/tilskud
 • Dataetik, anvendelse af sundhedsdata
 • Ekstern kommunikation på diverse platforme, f.eks. om vaccinationer, forsyningsudfordringer m.v.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...