Ophør af registrering

Opdateret 8. juni 2023

Det er jf. lovgivningen virksomhedens pligt og eget ansvar at orientere Lægemiddelstyrelsen, hvis virksomheden ophører med at have registreringspligtige aktørroller.

Bemærk at inaktivering af virksomheden i EUDAMED ikke medfører ophør i registrering hos Lægemiddelstyrelsen. Det er derfor nødvendigt at underrette Lægemiddelstyrelsen separat. Omvendt vil ophør af registrering ved Lægemiddelstyrelsen ikke medføre inaktivering i EUDAMED. Virksomheden vil derfor selv skulle tilgå EUDAMED og inaktivere registreringen.

 

Foretag ophør af registrering hos Lægemiddelstyrelsen

Virksomhedens aktørroller kan ophøres ved udfyldelse af blanketten nedenfor (bemærk at dette kræver erhvervs Nem-ID/MitID). 

Registreringsblanket (åbner i nyt vindue)

I modtager en kvittering, når vi har behandlet registreringen. Der kan gå op til 14 dage.

Foretag inaktivering af registrering i EUDAMED

I kan foretage inaktivering af registrering i EUDAMED på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Gebyrer

Årsgebyr skal betales til og med det kalenderår, hvor virksomheden ophører med at være registreringspligtig. 

En aktør, som ophører med sin virksomhed og meddeler Lægemiddelstyrelsen dette inden for årets første 3 måneder, skal ikke betale årsgebyr i dette kalenderår.

Læs mere om dette på Lægemiddelstyrelsens side omkring gebyrer ved medicinsk udstyr