Techno-path Manufacturering Ltd. informerer om sikker brug af Multichem S plus, Multichem IA plus & Multichem P

7. september 2023, Opdateret 14. september 2023

Denne meddelelse indeholder information om sikker og korrekt brug af udstyret. Læs mere i meddelelsen fra fabrikanten.

Referencer

  • Produkt: Multichem S plus, Multichem IA plus & Multichem P
  • Fabrikant: Techno-path Manufacturering Ltd.
  • Fabrikantens referencenummer: RE23001
  • Lægemiddelstyrelsens sagsnummer: 2023091043