Ernæringspræparater med tilskud

Opdateret 22. marts 2016

Lægemiddelstyrelsen opdaterer listerne over tilskudsberettigede ernæringspræparater løbende. Det er kun produkterne på listerne, som er berettiget til tilskud. Der er ikke mulighed for at søge individuelt tilskud til enkelte patienter.

Standardprodukter er sondeernæring eller drikke, der anvendes til supplering af den almindelige kost eller som eneste ernæring. Benævnes standardprodukt, da det kan dække de fleste patienters behov. De opdeles i to kategorier, fuldgyldige og ikke-fuldgyldige afhængig af indholdet af næringsstoffer.

Specialprodukter, er sondeernæring, drikke eller pulver, der anvendes til supplering af den almindelige kost eller som eneste ernæring. Benævnes specialprodukt, da præparatet kan være karakteriseret ved at have en speciel sammensætning fx mht. type af fedtstof, protein eller saltindhold. Præparaterne er ofte udarbejdet til patienter med en bestemt sygdom eller mangeltilstand.

Se lister over de af Lægemiddelstyrelsen tilskudsberettigede ernæringspræparater til henholdsvis voksne, børn og spædbørn. Der findes ligeledes en procedure for substitution af ernæringspræparaterne.

I henhold til sundhedsloven § 159 og vejledning nr. 115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) ydes der kun tilskud til højt-hydroliserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med diagnosticeret mælkeallergi, men ikke til forebyggelse af allergi. Der kan således ikke anvendes grøn recept, når det drejer sig om forebyggelse af allergi. Her kan man i stedet søge hjælp hos kommunen til merudgiften efter Servicelovens § 41.

Se også bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræparater.

Lægemiddelstyrelsens lister over ernæringspræparater godkendt til tilskud fra Regionsrådet

Produkter til voksne

Sondepræparater (opdateret 16. marts 2016)

Drikke og diverse (opdateret 21. december 2015)

Produkter til børn

Modermælkserstatninger, specielle modermælkserstatninger, sondeernæring (opdateret 10. januar 2016)

Drikke og cremer (opdateret 11. januar 2016)

Specialprodukter til børn og voksne

Metaboliske præparater og øvrige specialpræparater til børn og voksne (opdateret 16. marts 2016)

Øvrig information

Notat vedrørende ombytning af ernæringsprærarater

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringerne for medlemmerne af Godkendelsespanelet