Medicin med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger, dyrlæger, jordemødre og behandlerfarmaceuter

Opdateret 2. juli 2024

Her kan du se lister over de lægemidler, som læger, tandlæger, dyrlæger, jordemødre og behandlerfarmaceuter har en skærpet forpligtelse til at indberette bivirkninger om (i henhold til bekendtgørelse nr. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.)

Alle formodede bivirkninger om lægemidlerne på listerne skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis der er tale om en alvorlig bivirkning, skal lægen, tandlægen, dyrlægen, jordemoderen eller behandlerfarmaceuten indberette det til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at der er opstået formodning om bivirkningen.

Humane lægemidler

Liste over humane lægemidler med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger og jordemødre i forbindelse med bivirkninger (Excel-fil - opdateres løbende)

Listen over humane lægemidler med skærpet indberetningspligt bliver opdateret hver anden mandag. 

Meld bivirkning ved humane lægemidler

Veterinære lægemidler

Liste over veterinære lægemidler med skærpet indberetningspligt for dyrlæger i forbindelse med bivirkninger (Excel-fil - opdateres løbende)

Meld bivirkning ved veterinære lægemidler