Bivirkninger ved medicin til dyr

Opdateret 29. august 2023

Alle, der har mistanke om bivirkninger ved veterinære lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både kendte og ikke kendte bivirkningsreaktioner. Det skal også indberettes, hvis der er mistanke om bivirkninger efter, at dyret har modtaget humane lægemidler eller hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et veterinært lægemiddel til dyr.

Indberetningen skal bero på en mistanke om bivirkninger. Vi forventer derfor ikke, at der er lavet en vurdering af årsagssammenhængen mellem brugen af lægemidlet og den utilsigtede reaktion, dog må dyrlægen meget gerne skrive om de mener, der er en kausal sammenhæng.

Vejledninger

Læs mere om bivirkninger af lægemidler anvendt til dyr: Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr

Hvis du ønsker at indberette en bivirkning relateret til et lægemiddel til dyr, så udfyld venligst formularen nedenfor.

Vær opmærksom på, at du kan indberette bivirkninger både hos dyr og hos mennesker, der har været i kontakt med et lægemiddel til dyr. Du kan ligeledes indberette bivirkninger hos dyr, der har modtaget humane lægemidler. Der er også mulighed for at indberette en manglende forventet effekt af et veterinært lægemiddel eller mistanke om problemer med restkoncentrationer i miljø, kød, æg eller mælk efter brug af et lægemiddel til dyr.

Felter markeret med en stjerne (*) i formularen er obligatoriske. Vi opfordrer dog til, at du udfylder så mange ikke-obligatoriske felter som muligt. Det vil lette vurderingen af indberetningen.

Når du har indsendt formularen, vil du modtage en kvittering. Ønskes yderligere information kan det findes på den Europæiske oversigt over bivirkninger: https://www.adrreports.eu/vet/en/disclaimer.html

Formularer

Indberet bivirkning observeret hos dyr efter administration af veterinære eller humane lægemidler. Indberet reaktion hos et menneske efter håndtering af veterinære lægemidler (åbner i nyt vindue)

Bemærk: Da Lægemiddelstyrelsen har fået nyt system til at håndtere indsendelsesformularer, er denne formular ny. Har du problemer med formularen, bedes sende en mail med de oplysninger du har og dine kontaktoplysninger eller kontakte os på 44 88 95 95.