Bivirkninger ved medicin til dyr

Opdateret 21. december 2023

Alle, der har mistanke om bivirkninger ved veterinære lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både kendte og ikke kendte bivirkningsreaktioner. Det skal også indberettes, hvis der er mistanke om bivirkninger efter, at dyret har modtaget humane lægemidler eller hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et veterinært lægemiddel til dyr.

Indberetningen skal bero på en mistanke om bivirkninger. Vi forventer derfor ikke, at der er lavet en vurdering af årsagssammenhængen mellem brugen af lægemidlet og den utilsigtede reaktion, dog må dyrlægen meget gerne skrive om de mener, der er en kausal sammenhæng.

Vejledninger

Læs mere om bivirkninger af lægemidler anvendt til dyr: Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr

Hvis du ønsker at indberette en bivirkning relateret til et lægemiddel til dyr, så udfyld venligst formularen nedenfor.

Vær opmærksom på, at du kan indberette bivirkninger både hos dyr og hos mennesker, der har været i kontakt med et lægemiddel til dyr. Du kan ligeledes indberette bivirkninger hos dyr, der har modtaget humane lægemidler. Der er også mulighed for at indberette en manglende forventet effekt af et veterinært lægemiddel eller mistanke om problemer med restkoncentrationer i miljø, kød, æg eller mælk efter brug af et lægemiddel til dyr.

Felter markeret med en stjerne (*) i formularen er obligatoriske. Vi opfordrer dog til, at du udfylder så mange ikke-obligatoriske felter som muligt. Det vil lette vurderingen af indberetningen.

Når du har indsendt formularen, vil du modtage en kvittering. Ønskes yderligere information kan det findes på den Europæiske oversigt over bivirkninger: https://www.adrreports.eu/vet/en/disclaimer.html

Formularer

Indberet bivirkning observeret hos dyr efter administration af veterinære eller humane lægemidler. Indberet reaktion hos et menneske efter håndtering af veterinære lægemidler (åbner i nyt vindue)

Bemærk: Da Lægemiddelstyrelsen har fået nyt system til at håndtere indsendelsesformularer, er denne formular ny. Har du problemer med formularen, bedes sende en mail med de oplysninger du har og dine kontaktoplysninger eller kontakte os på 44 88 95 95.

Har du sendt information om en bivirkning i et dyr til os for nylig?


Mellem den 1. november og den 18. december 2023 har Lægemiddelstyrelsen elektroniske system til indberetning af bivirkninger i dyr desværre været nede. Hvis du har sendt info om en bivirkning til os i den periode, så beder vi dig sende den til os igen. 

I perioden 1. november-18. december har vores elektroniske bivirkningsindberetningsblanket været nede. Hvis du har sendt en indberetning om en bivirkning ved brug af lægemidler til dyr til os i dén periode, er den desværre ikke nået frem til os og derfor heller ikke kommet ind i EU's database over bivirkninger i dyr. 

Indsend venligst din indberetning til os igen

Vores elektroniske indberetningsblanket virker heldigvis igen.

Vi vil derfor bede alle, der i den nævnte periode har indsendt info om en bivirkning i dyr, om at sende den til os på ny. Det er vigtig information i vores arbejde med at monitorere udviklingen af bivirkninger, herunder give jer et mere opdateret SPC/indlægsseddel angående mulige bivirkninger og frekvenserne af dem.

Hvis du har spørgsmål til os, eller er du er i tvivl, om hvorvidt vi har modtaget din indberetning, så er du velkommen til at skrive til os på adressen dk-vet-biv@dkma.dk