Bivirkninger ved medicin til dyr

Opdateret 9. marts 2017

Alle der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både kendte og ikke kendte bivirkningsreaktioner. Hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et lægemiddel til dyr, skal det også indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Indberetningen skal bero på en mistanke om bivirkninger. Vi forventer derfor ikke, at der er lavet en vurdering af årsagssammenhængen mellem brug af lægemidlet og den utilsigtede reaktion. Den vurdering foretager Lægemiddelstyrelsen.

Vejledninger

Læs mere om bivirkninger af lægemidler anvendt til dyr:

Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr

Blanketter

Hvis du ønsker at indberette en bivirkning relateret til et lægemiddel til dyr, så udfyld venligst en af blanketterne nedenfor.

Vær opmærksom på, at du kan indberette bivirkninger både hos dyr og hos mennesker, der har været i kontakt med et lægemiddel til dyr. Der er også mulighed for at indberette en manglende forventet effekt af et veterinært lægemiddel eller mistanke om problemer med restkoncentrationer eller miljø efter brug af et lægemiddel til dyr.

Indberet bivirkning observeret hos dyr (e-blanket)

Indberet reaktion hos et menneske efter kontakt med veterinære lægemidler (e-blanket)

Indberetning specielt for indehavere af markedsføringstilladelser

EMA: European Veterinary Pharmacovigilance reporting form for MAHs (doc)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.