Referat af 5. møde i Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl

20. maj 2010

Mødet fandt sted onsdag den 14. april 2010 i Lægemiddelstyrelsen.


Dagsorden
Referat
Deltagere


Dagsorden

 1. Velkomst
 2. ”Sidste nyt” ved Lægemiddelstyrelsen
 3. Kvalitetskontrol af arbejdsprocesser på sygehus, Anne Mette Dons, Lægemiddelstyrelsen
 4. Nye fejlkilder med indførsel af elektronisk medicinordination, Annemarie Hellebek, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 5. Præsentation af Lægemiddelstyrelsens bivirkningskampagne, Karina Markersen, Forbrugersikkerhed
 6. Pause
 7. Nye fejlkilder med indførsel af elektronisk medicinordination, Tina Blegind CBS
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 


Referat

Ad. 1
Anne-Marie Vangsted bød velkommen.

Ad. 2
Se PowerPoint-præsentation.
Opfølgning på spørgsmål fra Sonja Paltoft - se PowerPoint-slide (Entydig dosisangivelse ved overgange). Informationer videregivet til Medicin-IT (LMS), der allerede var bekendt med problematikken.

Det blev besluttet at invitere Danske Patienter, Patientombudet samt en risikomanager fra hver region med i netværksgruppen.

Ny liste over mærkningskontroller lagt på nettet i februar (Vinter 2009/2010) – den findes under Virksomheder / Kontrol og Standarder / Lægemiddelkontrol.

Orientering om Lægemiddelstyrelsen og Lægemiddelstyrelsens OBS-meddelelse om smerteplastre.

Ad 3
Oplæg ved Anne Mette Dons (se PowerPoint-præsentation)

På baggrund af oplægget blev forskellige problemstillinger vendt omkring proceduren ved udlevering af medicin til at tage med hjem fra en indlæggelse, bl.a.

 • Hvordan skal emballagen så mærkes?
 • Hvilken information skal patienten have samtidig med?

Det blev oplyst, at fx Region Hovedstaden har en vejledning til personalet ang. udlevering af medicin til patienterne, ligesom der blev reklameret for indlaegsseddel.dk. Undtagelsen omkring patientindlægssedler (PIL) på produkter håndteret af sundhedspersonale blev også vendt sammen med problematikken omkring præparater på udleveringstilladelser. Lene Havsteen orienterede om, at der i nogle tilfælde findes en form for PIL, hvis data findes i Public Assesment Report. Ordinerende læge har dog pligt til at sætte sig ind i det lægemiddel, som ordineres.

Ad 4
Oplæg ved Annemarie Hellebek (se PowerPoint-præsentation).

Ad 5
Oplæg ved Karina Markersen (se PowerPoint-præsentation).

Der blev stillet forslag om f.eks. at inddrage sygehusapotekerne i bivirkningskampagnen og lægemiddelkonsulenterne som formidlere af info om kampagnen.

Ad 7
Oplæg ved Tina Blegind se (PowerPoint-præsentation).

Tina efterspurgte ideer til nye forskningsprojekter. Hertil var der forslag om evaluering af beslutningsstøtte-systemer.

Ad 8
Lægemiddelstyrelsen foreslog 10. november 2010. Der var et afbud hertil fra en deltager – endelig mødedato meldes ud pr. e-mail ved udsendelse af referatet.

Eventuelt
Enkelte spørgsmål bl.a. om recepthåndtering er blevet dirigeret hen til de relevante sektioner i LMS.


Deltagere

Dansk Lægemiddelinformation A/S (DLI): Christianna Marinakis, Pia Knudsen
Dansk Sygeplejeråd (DSR): (afbud)
Institut for Rational Farmakoterapi (IRF): Lisa Bürgel Pedersen
Lægeforeningen: Annemarie Hellebek
Lægemiddelindustriforeningen (Lif): Ulla Høgh, Helen Shennan (Astra Zeneca), Marie Lund (GSK)
Lægemiddelstyrelsen: Anne-Marie Vangsted, Lene Havsteen, Lone Stengelshøj Olsen, Marie Melskens, Charlotte E. Mortensen, Helle Johansen, Christina Palvad, Kristine Rasmussen, Steffen Bager, Karina Markersen
Pharmadanmark: Helle Byg Armandi, Sonja Paltoft
Lægemiddelstyrelsen: Anne Mette Dons, Marianne Søborg Nielsen
Farmakonomforeningen: Christina N. Durinck
CBS: Tina Bleging Jensen
Region Hovedstadens Apotek: Asta Haahr Nielsen
IGL: Lena Storm (Hospira)
Danmarks Apotekerforening: (afbud)
Medicoindustrien: (afbud)
Dansk Sygehus Selskab (afbud)

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...