Udgivelser om bivirkninger ved medicin

  • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

    | 10. april 2013 |

    Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Sundhedsstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2012. Du kan blandt andet læse om antallet af bivirkningsindberetninger og det fortsatte arbejde for at få flere til at melde bivirkninger.