Medicinsk udstyr og Brexit

7. marts 2019, Opdateret 5. december 2019
EU flag

Storbritannien (UK) har valgt at forlade EU og herunder det indre marked og toldunionen.  Det betyder, at vilkårene for samhandlen mellem UK og Danmark vil ændre sig.

Forhandlingerne om hvordan aftalen mellem EU og UK nøjagtig kommer til at se ud, er stadig i gang, og der er fortsat uklarheder på en række områder. Det kan dog ikke udelukkes, at UK og EU ikke bliver enige om en aftale, eller at udtrædelsesaftalen ikke kan godkendes af det britiske parlament.

Hvis UK træder ud af EU uden nogen former for samarbejds- eller samhandelsaftaler med EU, vil UK som udgangspunkt blive betragtet som et tredjeland.

Medicinsk udstyr bliver i modsætning til fx lægemidler ikke godkendt af myndighederne. Medicinsk udstyr må generelt kun markedsføres og ibrugtages i EU/EØS, når det:

1) Opfylder væsentlige krav til mærkning, sikkerhed og ydeevne

2) Har været underkastet en overensstemmelsesvurdering

3) Er forsynet med CE-mærkning (Der gælder særlige regler for medicinsk udstyr efter mål og udstyr beregnet til klinisk afprøvning).

Til fabrikanter af medicinsk udstyr

Bemyndigede organer fra UK kan ikke foretage overensstemmelsesvurderinger ved et brexit

Fabrikanter af medicinsk udstyr i mellem- og højrisikoklasserne skal foretage overensstemmelsesvurdering med inddragelse af et bemyndiget organ i EU/EØS. Det bemyndigede organ udsteder certifikat til fabrikanten, hvis fabrikanten og udstyret opfylder kravene i udstyrslovgivningen. Herefter kan fabrikanten CE-mærke og markedsføre sit udstyr i EU/EØS. Fabrikanten skal have et bemyndiget organ, der opfylder kravene til bemyndigede organer i udstyrslovgivningen, for at kunne opretholde certifikatet. De to britiske bemyndigede organer, der stadig certificerer medicinsk udstyr, kan ikke længere foretage overensstemmelsesvurderinger, hvis UK udtræder af EU uden en aftale.

Fabrikanter med et britisk bemyndiget organ skal således forberede sig på, at:

  • Britisk udstedte certifikater, der anvendes til at demonstrere overensstemmelse med lovgivningen, ikke længere er gyldige i EU efter Brexit.
  • Have et nyt certifikat, der er udstedt af et bemyndiget organ i EU/EØS, så udstyret fortsat kan markedsføres og ibrugtages på markedet i EU/EØS efter Brexit, hvis det ender med et Brexit uden en aftale.

Til importører og distributører

Nuværende EU27-distributører bliver EU27-importører af medicinsk udstyr som de placerer på EU27-markedet, hvis udstyret er købt hos en britisk fabrikant.

Det samme gælder for medicinsk udstyr importeret fra tredjelande og først anbragt på det britiske marked.

Autoriserede repræsentanter

Autoriserede repræsentanter i UK vil i tilfælde af et No-Deal Brexit ikke længere være anerkendt i EU27.

Det anbefales derfor at foretage de nødvendige ændringer for at sikre:

  • At udpegede autoriserede repræsentanter er etableret i EU efter Brexit
  • Ommærkning af udstyr for at angive ny autoriseret repræsentant

EU-kommissionen har udgivet en række vejlednings- og fortolkningsmaterialer i.fm. Brexit: Brexit – guidance to stakeholders on impact in the field of industrial products  

Notice to stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and national derogations from the conformity assessment procedures for medical devices

Questions and Answers related to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union with regard to industrial products, 1. februar 2019

Technical expert seminar (EU27) on medical devices in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the EU 15. Februar 2019

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...