Parallelimport og paralleldistribution

Opdateret 12. februar 2020
EU flag

Parallelimport og paralleldistribution af lægemidler fra Storbritannien kan fortsætte frem til slutningen af 2020

Virksomheder kan fortsat parallelimportere og paralleldistribuere lægemidler fra Storbritannien i Danmark, indtil overgangsperioden mellem EU og Storbritannien udløber den 31. december 2020.

Udtrædelsesaftale vedtaget mellem EU og Storbritannien

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande er blevet enige om en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside.

Aftalen indebærer bl.a., at en overgangsperiode træder i kraft på udtrædelsesdatoen den 31. januar 2020 og løber frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I den periode vil Storbritannien ikke længere være EU-medlem og derfor ikke være repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler vil stadig gælde for britiske borgere og virksomheder.

Af udtrædelsesaftalen fremgår det desuden, at enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten, som implementeret og anvendt af medlemsstaterne, i overgangsperioden skal forstås således, at den omfatter Storbritannien. 

Udtrædelsesaftalen betyder således, at virksomheder fortsat kan parallelimportere og paralleldistribuere lægemidler fra Storbritannien, indtil overgangsperioden udløber den 31. december 2020.

I overgangsperioden vil EU og Storbritannien kunne forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud, fx ved forhandling om en fremtidig handelsaftale.

Overgangsperioden kan forlænges i op til 24 måneder, hvis både EU og Storbritannien er enige om det.

Vi opfordrer virksomhederne til meget nøje og ikke mindst i god tid at overveje, hvilke tilpasninger og ændringer der er behov for at foretage vedrørende de af deres lægemidler, der er knyttet til Storbritannien, så eventuelle ændringer er faldet på plads inden overgangsperioden med Storbritanniens udløber i slutningen af 2020.

Virksomheder der parallelimporterer, bør fortsat være opmærksomme på, at der er behov for ændringer, når Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden, som udgangspunkt vil blive betragtet som 3. land. Der kan således ikke parallelimporteres nye pakninger fra Storbritannien til det danske marked, efter udløbet af overgangsperioden.

Spørgsmål vedrørende Brexit og parallelimport kan sendes til Send en mail

Links

Kommissionens positionspapir om Goods Placed on the Market (pdf)

CMDh Brexit information inklusive Q&A

CMDv Brexit information inklusive Q&A

EMAs information om Brexit

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...