Forsøgsordning med medicinsk cannabis

9. februar 2023