Nyheder om kliniske forsøg

 • Genoptagelse af rekruttering til forsøg, som har været midlertidigt standset på grund af COVID19

  | 27. april 2020 |

  Vi ønsker, at den kliniske forskning i Danmark kan fortsætte i videst muligt omfang under det, som tyder på at blive en langstrakt pandemi. I henhold til vores vejledning vedr. ekstraordinære tiltag i kliniske forsøg under COVID-19 henstiller vi til, at sponsorer for kliniske forsøg jævnligt revurderer studiets risikovurdering, om der skal foretages stramninger eller opblødning af aktivitetsniveauet under de pågældende forhold.

 • Ekstraordinære tiltag i kliniske forsøg under COVID-19

  | 24. april 2020 |

  OPDATERET. Vi er opmærksomme på, at COVID-19 har ekstraordinære konsekvenser for udførslen af kliniske forsøg i Danmark. Der er flere faktorer, som spiller ind, blandt andet karantæne af forsøgsdeltagere og nedlukninger pga. smitterisiko. Vi anerkender, at der kan opstå manglende ressourcer i form af site personale tilknyttet forsøget, da disse kan inddrages i COVID-19-beredskabet. Vi har derfor udarbejdet en vejledning, som løbende vil blive opdateret.

 • COVID-19: Se listen over godkendte danske forsøg med medicin mod COVID-19

  | 7. april 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen i Danmark har godkendt de første ansøgninger om forsøg med medicin mod COVID-19. En liste på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside giver løbende overblik over godkendte ansøgninger.

 • Kliniske forsøg der undersøger behandling af COVID-19 får hurtig sagsbehandling

  | 17. marts 2020 |

  Vi sagsbehandler ansøgninger om klinisk forsøg, som undersøger behandling af COVID-19, ned til 3 dage. Ved uddybende spørgsmål forlænges sagsbehandlingstiden for at få afklaret disse, men vi prioriterer at få disse løst med det samme.

 • Kortere sagsbehandlingstider på kliniske forsøg i Lægemiddelstyrelsen

  | 6. marts 2020 |

  Lægemiddelstyrelsen har fokus på at understøtte kliniske forsøg i Danmark, således at patienter og læger får hurtigere adgang til og erfaring med nye lægemidler.

 • Skabelon til årlig sikkerhedsrapport

  | 12. februar 2020 |

  På baggrund af flere henvendelser fra forskere, der udfører kliniske forsøg med lægemidler, har vi udarbejdet en skabelon til indberetning af den årlige sikkerhedsrapport.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...