Referencegruppe for medicinsk cannabis samler interessenter

Opdateret 30. maj 2023

I november 2021 vedtog et flertal i Folketinget, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis skulle fortsætte fra 2022.

Med loven blev forsøgsordningens mulighed for dyrkning og fremstilling af cannabisprodukter gjort permanent, og samtidig forlænger forsøgsordningen lægers mulighed for at ordinere cannabisprodukter frem til udgangen af 2025.

Af loven fremgår desuden, at Lægemiddelstyrelsen nedsætter en referencegruppe for medicinsk cannabis med det formål at skabe et forum, hvor myndigheder, industri, lægefaglige eksperter og patientrepræsentanter kan have en dialog om forsøgsordningen og om eventuelle udfordringer forbundet hermed.

Referencegruppen holder som udgangspunkt ét årligt møde, og gruppens sammensætning fremgår af det fastlagte kommissorium (se herunder).

Læs referencegruppens kommissorium (pdf)