Om apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder

1. januar 2022

Apotekeres og lægers tilknytning til virksomheder omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Apotekere og læger, der ønsker at have en tilknytning til en virksomhed omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis, skal anmelde tilknytningen til Lægemiddelstyrelsen eller have Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at være tilknyttet virksomheden.

Virksomheder, der er omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis, har en informationspligt over for apotekere og læger, som virksomheden knytter til sig. Virksomhederne har også en pligt til at indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvilke apotekere og læger, der har tilknytning til virksomheden.

Formålet med reglerne er at fremme uvildig ordination, brug og udlevering af cannabisslutprodukter. Reglerne er samtidig udformet under hensynstagen til at sikre forsyningen af cannabisslutprodukter.

Nærmere oplysninger om reglerne for læger

Nærmere oplysninger om reglerne for apotekere

Lægemiddelstyrelsen offentliggør en liste over hvilke apotekere og læger, der har anmeldt eller fået tilladelse til tilknytning til en omfattet virksomhed.

Lægemiddelstyrelsen offentliggør også en liste over, hvilke virksomheder, der er omfattet af forsøgsordningen eller af ordningen for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis og dermed af reglerne om tilknytning.