Virksomheder

Opdateret 20. april 2018
Temabillede om medicinsk cannabis med tekst

 

Dialogmøde om dyrkning af cannabis til medicinsk brug


Lægemiddelstyrelsen inviterer virksomheder med interesse for dyrkning af cannabis med henblik på medicinsk brug til dialogmøde om udkastet til bekendtgørelsen om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter.

Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen skrevet et udkast til de kommende regler om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter.

Udkastet til bekendtgørelsen er sendt i høring 6. april 2018 og kan findes på www.hoeringsportalen.dk. Høringsfristen er sat til den 4. maj 2018. Som en del af høringen inviterer Lægemiddelstyrelsen de danske virksomheder, som indtil nu har udtrykt interesse for at dyrke cannabis og fremstille cannabisbulk eller cannabisudgangsprodukter i Danmark til dialogmøde om udkastet.

Dialogmødet finder sted tirsdag den 1. maj
kl. 14.30-16.00

i Lægemiddelstyrelsens kantine, Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Dialogmødet vil indeholde:

  • En kort gennemgang af bekendtgørelsens indhold.
  • Mulighed for, at dele overvejelser og overordnede betragtninger om udkastet til bekendtgørelsen om den danske cannabis dyrkningsordning.
  • Mulighed for, at stille spørgsmål til Lægemiddelstyrelsen omkring udkastet til bekendtgørelsen om den danske cannabis dyrkningsordning.

Mødet har ikke til hensigt at gå ind i den enkelte virksomheds tilrettelæggelse af dyrkningen og produktion. Formålet med mødet er at afklare eventuelle tvivlspørgsmål til bekendtgørelsens udkast.

Hvis man allerede nu har specifikke spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet, så opfordrer vi til, at man sender dem på mail til Lægemiddelstyrelsen før selve mødet, så vi er sikre på at have tid til at svare på dem under mødet.

Tilmelding

Hver virksomhed kan være repræsenteret af op til 2 personer. Tilmelding sker senest den 25. april 2018 på mail til Lægemiddelstyrelsen på dkma@dkma.dk.

Ved tilmeldingen skal der oplyses deltagernes navne, virksomhed samt mailadresse.