Medicin til dyr

Opdateret 28. januar 2022

Hvis du indfører medicin til dyr fra udlandet, skal du være opmærksom på, at det kan være ulovligt. En række betingelser skal være opfyldt for, at det er lovligt. Årsagen er bl.a. frygten for bakterieresistens blandt dyr og mennesker, samt hensynet til fødevaresikkerheden, idet medicin tiltænkt kæledyr også kan anvendes til fødevareproducerende dyr.

Ved forsendelse

Hvis du får tilsendt medicin til dyr fra et andet land, fx hvis du køber medicin på internettet, skal du være opmærksom på, at det kan være ulovligt at indføre medicinen til Danmark. En række betingelser skal være opfyldt for, at det er lovligt.

Det er afgørende, hvilket land du indfører medicinen fra

Ved indførslen er det vigtigt at vide, om indførsel sker fra et EU/EØS-land eller et land uden for EU/EØS.

Indførsel af medicin til dyr ved forsendelse fra et EU/EØS-land er lovlig, hvis:

  • Medicinen er til forebyggelse eller behandling af sygdomme af egne dyr
  • Medicinen er solgt af en forhandler med tilladelse til at sælge lægemidler til dyr online – disse forhandlere kendes på det blå EU-logo.
  • Medicinen er ikke receptpligtig i det land, hvor den er købt

Indførsel af medicin til dyr ved forsendelse fra et land uden for EU/EØS-land er ulovligt

Det er ikke lovligt at indføre medicin til dyr ved forsendelse fra et land uden for EU/EØS. Dette betyder, at indførsel af medicin til dyr per post eller kurer fra lande som for eksempel Kina, Thailand, Schweitz og USA er ulovlig.

Pas på!

Du kan blive vildledt af forhandlere på nettet. Vi har erfaring med at mange internetbaserede medicinforhandlere vildleder køberen. Dette kan for eksempel være ved, at forhandleren udgiver sig for at være dansk eller giver fejlagtige oplysninger om, hvilket land varen afsendes fra. Læs vores gode råd til køb af medicin på internettet.

Ved indrejse

Hvis du indrejser til Danmark med medicin til dyr, skal du være opmærksom på, at det kan være ulovligt. En række betingelser skal være opfyldt for, at det er lovligt.

Det er afgørende, hvilket land du indrejser fra

Ved indførslen er det vigtigt at være opmærksom på om indrejsen sker fra et EU/EØS-land eller et land uden for EU/EØS.

Det er lovligt at indføre medicin til dyr ved indrejse fra et EU/EØS-land

Indførsel af medicin ved indrejse fra et EU/EØS-land er lovlig hvis:

  • Medicinen er til forebyggelse eller behandling af sygdomme af egne dyr
  • Medicinen sælges lovligt til privatpersoner i det land, hvor den er købt
  • Medicinen er ikke receptpligtig i det land, hvor den er købt.

Vær opmærksom på, at du kan blive afkrævet dokumentation for at betingelserne er opfyldt. Vi anbefaler derfor, at man medbringer kvittering for købet.

Ved indrejse fra et land uden for EU/EØS, er det ikke lovligt at medbringe lægemidler til dyr

Det er ikke lovligt at indføre medicin til dyr ved indrejse fra et land uden for EU/EØS. Dette betyder, at indførsel af medicin til dyr ved indrejse fra lande som for eksempel Kina, Thailand, Schweitz og USA er ulovlig.

Doping og euforiserende stoffer i den medicin til dyr, som du vil indføre

Det er ikke lovligt at indfører medicin til dyr indeholdende doping eller euforiserende stoffer, hverken ved forsendelse eller indrejse, Du kan læse mere om indførsel af medicin indeholdende doping eller euforiserende stoffer.

Det er dit ansvar

Som indfører af medicin til dyr er det dit ansvar at sikre, at indførslen er lovlig. Spørg os, hvis du er i tvivl om et produkt er medicin, eller om du må indføre produktet til Danmark.

Du risikerer at få en bøde, hvis du overtræder reglerne

Hvis du indfører medicin til dyr ulovligt, risikerer du at blive politianmeldt for overtrædelsen af reglerne og få en bøde.

Læs mere i bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler (Retsinformation).