Overvejer du at købe produkter på hjemmesiden www.biovea.com?

14. november 2019

Mange af de produkter, som sælges på virksomheden Bioveas hjemmeside www.biovea.com, betragter vi som medicin i Danmark, selvom produkterne sælges som kosttilskud, sovemidler, kropspleje eller lignende. Hvis du køber disse produkter på hjemmesiden, risikerer du at blive straffet for ulovlig indførsel af medicin.

Hver uge tilbageholder Toldstyrelsen et stort antal forsendelser fra USA med medicin, som netop er købt på hjemmesiden www.biovea.com. Medicinen bliver tilbageholdt fordi det ikke er lovligt for privatpersoner i Danmark at indføre medicin fra USA. Det gælder bl.a. produkter som indeholder:

  • Melatonin f.eks. Eurovital melatonin tabletter, Natrol Gummies
  • Progesteron f.eks. Biovea progesterone cream
  • Glucosamin f.eks. Superflex-3)
  • Minoxidil f.eks. Minixidil 5% fra Foligain

Det er dog ikke alle produkter på Bioveas hjemmeside, som vi betragter som medicin i Danmark. Hvis du er i tvivl om et konkret produkt, er du altid velkommen til spørge os.

Doping

Nogle af produkterne på Bioveas hjemmeside indeholder dopingstoffer. Forsendelser med sådanne produkter overdrager Toldstyrelsen til politiet. Det gælder bl.a. produkter som:

  • DHEA
  • PREGNENOLONE

Læs mere om indførsel af medicin der indeholder doping eller euforiserende stoffer her.

Virksomheden Biovea

Selvom Bioveas hjemmeside er tilgængelig på blandt andet dansk, er virksomheden ikke etableret i Danmark og derfor ikke underlagt dansk kontrol. Vi har kontaktet Biovea og gjort opmærksom på, at når virksomheden sælger medicin til deres kunder i Danmark, risikerer kunderne at blive straffet for ulovlig import af medicin. Biovea har ikke reageret på vores henvendelser.

Biovea oplyser på deres hjemmeside at de har lagerbygninger over hele verden. De forsendelser, som Toldstyrelsen stopper, stammer dog alle udelukkende fra USA.

Overvejer du at købe medicin på internettet?

Det er kun lovligt at købe medicin på internettet, hvis medicinen bliver sendt fra et andet EU-land eller fra et af EØS-landene (Island, Lichtenstein og Norge), og hvis disse krav er opfyldt:

  • Medicinen sælges lovligt i afsenderlandet
  • Medicinen skal være til personlig brug (man må fx ikke købe medicin for at sælge det videre)
  • Medicinen må ikke være til dyr
  • Medicinen må ikke indeholde doping eller euforiserende stoffer

Har tolden stoppet din forsendelse fra Biovea?

Hvis din forsendelse med medicin fra Biovea er blevet stoppet i tolden, sender Toldstyrelsen dig et pakkebevis med et såkaldt indrapporteringsnummer (Toldstyrelsens sagsnummer) samt et informationsark fra os, som indeholder oplysninger om det videre forløb med medicinen.

Toldstyrelsen overdrager medicinen sammen med en kopi af pakkebeviset til os til videre sagsbehandling. Herefter sender vi dig en såkaldt partshøring, som er et brev, hvori vi gør opmærksom på reglerne og beder om dine eventuelle bemærkninger til sagen inden 3 uger. Når fristen er udløbet, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Hvis vi vurderer, at du har indført medicinen ulovligt, vil du ikke få den udleveret og du risikerer at vi politianmelder dig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til indførsel af medicin fra udlandet generelt.

Læs mere om indførsel af medicin indført fra udlandet her.