Indfører du medicin der indeholder doping eller euforiserende stoffer?

Opdateret 28. april 2022

Hvis du indfører medicin indeholdende doping eller euforiserende stoffer til Danmark, kan det være ulovligt, og du kan blive politianmeldt. Dette gælder både, hvis du selv henter medicinen fra et andet land, eller hvis du får den tilsendt. En række betingelser skal være opfyldt for, at det er lovligt.

Noget af den medicin, som du bruger, kan indeholde stoffer, der betragtes som doping eller euforiserende stoffer. Ulovlig indførsel af doping eller euforiserende stoffer behandles af politiet og kan være en alvorlig sag. Det kan derfor betale sig at sætte sig grundigt ind i reglerne for indførsel af medicin indeholdende doping eller euforiserende stoffer.

Indeholder min medicin doping eller euforiserende stoffer?

Det kan som privatperson være svært at vide, om din medicin indeholder doping eller euforiserende stoffer. Se liste over de stoffer, der i Danmark betragtes som doping.

Du kan se en liste over de stoffer, der i Danmark betragtes som euforiserende, i bilagene til bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Hvis du vil indføre medicin og er i tvivl om din medicin indeholder doping eller euforiserende stoffer, kan du kontakte os via Send en mail.

Indførsel af medicin med doping

Ved indførsel af medicin, der indeholder doping, gælder de samme regler som ved indførsel af almindelig medicin. Du kan læse mere om disse regler her: 

Køber du medicin på internettet?

Rejser du ind i Danmark med medicin?

Du skal dog være opmærksom på, at det som privatperson er ulovligt at besidde doping i Danmark, medmindre det skal bruges til sygdomsforebyggelse eller behandling og er lægeordineret. For at kunne bevise dette, er det nødvendigt at have recept på medicinen, når du indfører produktet til Danmark, og mens du opholder dig i Danmark.

Vær opmærksom på, at du kan afkræves dokumentation for, at betingelserne for en lovlig indførsel af medicin er opfyldt. Vi anbefaler derfor, at du gemmer lægens recept og en kvittering for købet.

Ved ulovlig indførsel af medicin indeholdende doping overdrager vi sagen til politiet.

Indførsel af medicin med euforiserende stoffer

Ved forsendelse

Det er ikke tilladt at indføre medicin indeholdende euforiserende stoffer ved forsendelse, uanset hvilket land medicinen sendes fra. Det vil sige, at det f.eks. ikke er lovligt at købe medicin indeholdende euforiserende stoffer på nettet og få det sendt pr. post fra Sverige eller USA. En sådan ulovlig indførsel vil blive overdraget til politiet.

Ved indrejse

Privatpersoner må ved indrejse medbringe medicin, der indeholder euforiserende stoffer på liste B, C, D og E i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, dog kun svarende til 30 dages personligt forbrug. Medicinen skal desuden kunne sælges lovligt til privatpersoner i det land, hvor det er købt, og skal være til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller –behandling af mennesker.

Vær opmærksom på, at du ved indrejse med medicinen, kan afkræves dokumentation for at medicinen er til personlig brug og kan sælges lovligt. Vi anbefaler derfor, at du gemmer lægens recept og en kvittering for købet.

Privatpersoner må ved indrejse derimod ikke indføre lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer optaget på liste A i bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Du kan i bilagene til bekendtgørelse om euforiserende stoffer se, om et stof er euforiserende, og på hvilken liste det er anført.

Det er dit ansvar

Som indfører af medicin er det dit ansvar at sikre, at indførslen er lovlig.
Spørg os, hvis du er i tvivl, om et produkt er medicin, eller om du må indføre produktet til Danmark.

Hvis du overtræder reglerne, overdrages sagen til politiet

Hvis du indfører medicin indeholdende doping eller euforiserende stoffer ulovligt, overføres sagen til politiet, som vil behandle sagen.
Læs mere i bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler.