Opgradering til ny version af MedDRA

Opdateret 26. september 2016

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) er en kodebog over medicinske termer, og er udarbejdet af ICH (International Conference on Harmonisation). MSSO (Maintenance and Support Services Organization) varetager vedligeholdelsen.

MedDRA avendes til kodning af mistænkte bivirkninger, indikationer og lignende i forbindelse med elektronisk rapportering af bivirkninger til den europæiske bivirkningsdatabase (EudraVigilance) og mellem lægemiddelindustri og myndigheder.

MedDRA opdateres hvert halve år. Tidspunktet for implementering af opdateringen koordineres mellem parterne i netværket for at sikre kommunikationen mellem parterne.