Lovgivning om GLP

Opdateret 3. februar 2023

Bekendtgørelse

Du kan finde information om god laboratoriepraksis (GLP) i bekendtgørelse nr. 1245 af 12. december 2005 om god laboratoriepraksis (GLP) for lægemidler.

Direktiv

Direktiv nr. 2004/9/EF kan findes som bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1245 af 12/12 2005 om god laboratoriepraksis for lægemidler

Vejledninger

Mere detaljeret vejledning om GLP-regler findes på OECDs hjemmeside.

OECDs arbejdsgruppe om God Laboratorie Praksis har publiceret et vejlednings dokument Guidance on the GLP Requirements for Peer Review of Histopathology som en del af OECD serien vedrørende God Laboratorie Praksis (GLP) og kompliance monitorering.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...