Nyheder

 • Alvorlig fejl i kemoterapi på sygehusapoteker

  | 31. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har konstateret, at der på sygehusapoteker i 2 ud af 5 regioner systematisk er sket alvorlige kvalitetsbrister i færdigtilberedningen af kemoterapi-produktet Jevtana med det aktive stof cabazitaxel.

 • Nyt Om Bivirkninger 29. januar 2014

  | 29. januar 2014 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du læse om: HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger, Labetalol (Trandate®) og leverpåvirkning, samt Tenofovirdisoproxil (Truvada®) og nyreinsufficiens.

 • Information til MAHer for nyere hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

  | 28. januar 2014 |

  Efter den seneste gennemgang i EU af en række nyere hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen under artikel 31 af Direktiv 2001/83/EC blev det besluttet, at indehavere af markedsføringstilladelser (MAH'er) for disse produkter skal udsende DHPC'er samt vejledende materiale til læger.

 • Slottider til DCP-procedurer med Danmark som referenceland (RMS)

  | 27. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen ønsker at informere fremtidige ansøgere om muligheden for at anmode om en slottid til ansøgninger om markedsføringstilladelser gennem den decentrale procedure (DCP), hvor Danmark har rollen som referenceland (RMS).

 • Spørgsmål og svar til ny vejledning i god distributionspraksis

  | 23. januar 2014 |

  Vejledningen i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler trådte i kraft 7. september 2013. Læs Sundhedsstyrelsen spørgsmål og svar til vejledningen.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Striverdi Respimat

  | 20. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Striverdi Respimat. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Abilify Maintena

  | 20. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Abilify Maintena. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Tilbagekaldelse af grossist- og fremstillingstilladelse vedrørende Singad Pharma ApS

  | 14. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2013 og 10. januar 2014 truffet afgørelse om tilbagekaldelse af Singad Pharma ApS’ (virksomhedsnummer 255894) § 39 tilladelser til engrosforhandling og fremstilling af lægemidler med autorisationsnumrene 25081 og 25082.

 • Bevilling til Ejby Apotek

  | 14. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 8. januar 2014 meddelt Lars Orup Andersen bevilling til at drive Ejby Apotek.

 • Brug af implantater

  | 13. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udsender en ny vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og tandlæger skal udvise ved anvend

 • Afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro

  | 10. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro. Lægemidlet får generelt tilskud. AirFluSal Forspiro indeholder salmeterol + fluticason og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 • Bevilling til Hvalsø Apotek

  | 6. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2013 meddelt Charlotte Dalsgaard Wiberg-Jørgensen bevilling til at drive Hvalsø Apotek. Der har været 10 ansøgere til bevillingen.

 • Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

  | 20. december 2013 |

  Medicintilskudsnævnet har modtaget en række bidrag fra interessenter til sine drøftelser af tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter.

 • Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

  | 19. december 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®.

 • Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres

  | 12. december 2013 |

  Med virkning fra den 12. maj 2014 ændres tilskuddet til noget epilepsimedicin, men for den epilepsimedicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Dexametason "Abcur"

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Dexametason ”Abcur”. Lægemidlet får ikke generelt tilskud. Dexametason ”Abcur” indeholder dexamethason og anvendes til tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Champix

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud, herunder generelt klausuleret tilskud til Champix. Lægemidlet får hverken generelt eller generelt klausuleret tilskud. Champix indeholder vareniclin og anvendes til rygeophør hos voksne.

 • Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013

  | 28. november 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Ciprofloxacin og risiko for senesygdomme, risiko for blodpropper ved cancermedicinen ponatinib, og indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

 • Endelig indstilling til tilskudsstatus for epilepsimedicin

  | 27. november 2013 |

  Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for epilepsimedicin (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.  Medicintilskudsnævnets indstilling af 26

 • Høring over tilskudsstatus for medicin i dele af ATC-gruppe A

  | 26. november 2013 |

  Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe A. Nævnet har nu færdiggjort 4 forslag til indstillinger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...