Pakning og sortiment på medicin: Angivelse af leveringsevne

Opdateret 27. marts 2019

Alle firmaer, der ændrer pris for et substituerbart, tilskudsberettiget lægemiddel, skal samtidig oplyse, hvor stor en mængde af lægemidlet (antal pakninger), virksomheden vil kunne levere, når prisændringen træder i kraft 14 dage efter anmeldelsen. Du kan tjekke, om et lægemiddel er substituerbart, ved hjælp af listen over substituerbare lægemidler (se under eksterne links).

DKMAnet - Priser & Pakninger vil automatisk bede dig om at anmelde leveringsevne, hvor det er påkrævet, og det er omvendt ikke muligt at anmelde leveringsevne i de tilfælde, hvor det ikke kræves.

Hvis Lægemiddelstyrelsen, på baggrund af den anmeldte leveringsevne, vurderer, at der vil opstå et leveringssvigt allerede i løbet af de første syv dage i prisperioden, vil vi slette lægemidlet fra ’Medicinpriser’ (dvs. listen over priser m.m. på medicin).

Vores vurdering af, om en given leveringsevne er tilstrækkelig, vil blive foretaget ud fra det forbrug, der tidligere har været i den tilskudsgruppe, hvori pakningen indgår. Vores tal for forbrug i de forskellige tilskudsgrupper kan downloades. Data stammer fra Lægemiddelstatistikregistret hos Sundhedsdatastyrelsen.