Pakning og sortiment på medicin: Mindstegrænse for prisændringer

Opdateret 1. maj 2017

Når en virksomhed ændrer prisen på et lægemiddel i DKMAnet – Priser & Pakninger, skal prisen angives som apotekets indkøbspris, AIP.

Prisen skal afvige mindst 1 kr. fra tidligere AIP

Ved prisændring er det et krav, at den nye AIP skal afvige mindst 1,00 kr. fra den tidligere AIP. Hvis man anmelder en prisændring, som afviger mindre end 1,00 kr. fra den tidligere AIP, bliver prisanmeldelsen afvist som ugyldig i DKMAnet – Priser & Pakninger.

Det betyder, at pakningen vil optræde med sin gamle pris på listen over priser m.m. på lægemidler (’Medicinpriser’), og apoteket skal fortsat benytte denne pris ved forhandling af pakningen.

Ved genoptagelse af en pakning gælder mindstegrænsen også, således at prisen ved genintroduktion skal være den samme som hidtil, eller den skal afvige fra den gamle pris med mindst 1,00 kr.