Priser og sortiment på medicin: Tekniske specifikationer for XML-filer til Priser & Pakninger

Opdateret 25. februar 2015

(Hele vejledningen kan downloades som Pdf-fil fra boksen til højre)

Brugere på DKMAnet - Priser & Pakninger kan anmelde pris- og sortimentsændringer ved at overføre en XML-fil  (kaldet schemaer) til Lægemiddelstyrelsen. Overførsel af XML-filer sker via menupunktet Anmeldelser i applikationen Priser & Pakninger (se skærmbillede herunder). På siden Anmeldelser vælger du underpunktet Filoverførsel og herefter funktionen Gennemse. Så markerer du den fil, du vil overføre (som ved vedhæftning af filer i e-mails), og trykker på Overfør.

Skærmbillede fra Priser & Pakninger, filoverførsel

Anmeldelser, som kan overføres med XML-fil

Du kan overføre to typer af anmeldelser:

1. Nye pakninger - kaldet ”newPackageRequest”. Her skal du angive:

  • Virksomhedsnummer
  • Varenummer
  • Lægemiddel-ID (Drug-ID). Hvis dette ikke er kendt, bedes du kontakte Lægemiddelstyrelsen for at få det oplyst.
  • Pakningsstørrelse
  • Pakningstype (kode for pakningstype - Kodeoversigt kan hentes her)

Du skal IKKE angive:

  • Lægemiddelnavn
  • Lægemiddelform
  • Lægemiddelstyrke
  • MT-nummer

2. Opdatering af eksisterende pakninger, kaldet ”updatePackageRequest”.

Der er 5 forskellige transaktionstyper (eller: Actions) for ”updatePackageRequest”:

1. Aktiver pakning: Aktivering af en ny pakning. Her angiver du blot pris og leveringsevne for at markedsføre (aktivere) pakningen. Denne transaktionstype hedder ”INTRODUCEPACKAGES”.

Eksempel: 01. NewPackage+Activation.xml
(eksemplet åbner som text-fil og indeholder også et eksempel på NewPackageRequest).

2. Deaktivér pakning: Midlertidig tilbagetrækning af en pakning fra markedet med mulighed for, at markedsføre (aktivere) den igen på et senere tidspunkt. Denne transaktionstype hedder ”STOPPACKAGES”.

Eksempel: 03. Deactivation.xml
(eksemplet åbner som text-fil)

3. Udgået pakning: Pakningen udgår af sortimentet. Når en pakning sættes til udgået kan den ikke markedsføres igen. Bemærk, at en udgået pakning ikke er det samme som at afregistrere  lægemidlet. Denne transaktionstype hedder ”WITHDRAWPACKAGES”.

Eksempel: 05. Withdrawal.xml
(eksemplet åbner som text-fil)

4. Genaktivér pakning: Aktivering (markedsføring) af en pakning, der har været midlertidig trukket af markedet (deaktiveret). Denne transaktionstype hedder ”REINTRODUCEPACKAGES”.

Eksempel: 04. Reactivation.xml
(eksemplet åbner som text-fil)

5. Prisanmeldelse. Anmeldelse af pris og (hvis påkrævet) leveringsevne for en pakning. Denne transaktionstype hedder ”CHANGEPACKAGEPRICES”.

Eksempel: 02. Pricechange.xml
(eksemplet åbner som text-fil)

Hent XML schema

Hent schema Notifications.xsd

Kvittering for overførsel

Når du anmelder ved at overføre XML-filer til DKMAnet – Priser & Pakninger, skal alle data være helt korrekte i alle dataposter, for at filen bliver accepteret. Én enkelt datafejl (syntaksfejl og/eller forkert værdi) betyder, at hele overførslen bliver afvist.

Når overførslen er afsluttet, får du en meddelelse om modtagelsen. En oversigt over de enkelte anmeldelser i en overførsel finder du som normalt på Status-siden i DKMAnet - Priser & Pakninger  (Vælg menupunket Oversigt –Status).

Mulighed for at anmelde flere ændringer i samme overførsel

Du kan uden problemer overføre en fil, som indeholder helt vilkårlige sammensætninger af transaktionstyper. Der er heller ingen begrænsning med hensyn til antallet af anmeldelser.

Sikkerhed og drift ved overførsel af XML-fil

Du kan kun anmelde pris- og sortimentsændringer gennem DKMAnet – Priser & Pakninger, hvis du er oprettet som virksomhedsadministrator eller bruger af systemet. Du skal desuden være logget på med et gyldigt certifikat (medarbejdersignatur).

Sikkerheden i DKMAnet styres ud fra virksomhedsnummeret. Du kan derfor ikke anmelde pris- og sortimentsændringer på lægemidler, der ikke er tilknyttet det eller de virksomhedsnumre, som du har fået tildelt adgang til.

Uanset om du anmelder via filoverførsel eller manuelt, vil det altid være den senest foretagne anmeldelse, som er gældende. Hvis du fx har anmeldt ny pris på en bestemt pakning via filoverførsel og så senere på dagen overskriver denne prisanmeldelse med en manuel indtastning i DKMAnet – Priser & Pakninger, så vil det være den manuelle anmeldelse der overføres til Lægemiddelstyrelsen ved prisperiodens udløb.

Du kan anmelde frem til kl. 20.00 på den sidste dag i anmeldelsesperioden. Har du påbegyndt en anmeldelse via filoverførsel før kl 20.00  vil anmeldelsen blive færdigbehandlet og accepteret, også selvom filoverførslen ikke er afsluttet før deadline kl. 20.00.

Opdateringer til tekniske specifikationer for XML-filer

Eventuelle opdateringer af de tekniske specifikationer for XML- filer til DKMA-net – Priser & Pakninger finder du på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her vil du også kunne finde dokumentation.

Spørgsmål og support

Har du spørgsmål eller brug for hjælp eller information om overførsel af XML-filer til DKMAnet – Priser & Pakninger, kan du kontakte DKMAnet Support på Send en mail eller 4488 9694.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...