Pakning og sortiment: Tidsfrister for anmeldelse af priser og sortiment

Opdateret 17. maj 2017

Alle anmeldelser om pris- og sortimentsændringer skal være modtaget af Lægemiddelstyrelsen via DKMAnet - Priser & Pakninger inden kl. 20.00 på anmeldelses mandage, 14 dage før en ny prisperiode træder i kraft.

Mandag kl. 20.00 skifter anmeldelsesperioden, og anmeldelser, som du foretager herefter, vil først træde i kraft i den efterfølgende prisperiode. Du er selv ansvarlig for de oplysninger, du indtaster – efter anmeldelsesfristen kan du ikke længere rette eventuelle fejl!

Torsdag formiddag i anmeldelsesugen kan du se på DKMAnet - Priser & Pakninger, om din anmeldelse er blevet accepteret eller afvist.

Afvisning kan skyldes en for lille prisændring eller manglende angivelse af leveringsevne. Hvis du anmelder en for lille leveringsevne i forbindelse med en prisændring, deaktiveres pakningen fra ’Medicinpriser’ (dvs. listen over priser m.m. på medicin).

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.