Laboratoriekontrol

Opdateret 11. juni 2019

Lægemiddelstyrelsen kontrollerer løbende, at medicinalvirksomhedernes egen kontrol af deres medicin er god nok. Formålet er at bidrage til, at medicinen har den nødvendige kvalitet og således bliver så sikker at bruge som muligt for borgerne.

Kontrollen består som oftest i at efterprøve de metoder, virksomhederne bruger, og kontrollen sker i Lægemiddelstyrelsens laboratorium. Her kan styrelsen også lave supplerende analyser, der kan afdække eventuelle problemer med kvaliteten, som virksomhedens egne analyser ikke afslører.

Lægemiddelstyrelsens laboratorium hjælper også med at undersøge meldte klager over lægemidlers kvalitet, mærkning og emballage.

Akkrediteret efter ISO 17025-standarden

Lægemiddelstyrelsens laboratorium stiller meget store krav til kvaliteten af sine analyser og er derfor akkrediteret efter ISO 17025-standarden.

International videndeling styrker patientsikkerheden

Lægemiddelstyrelsens laboratorium er medlem af det europæiske netværk for myndighedslaboratorier, der kontrollerer lægemidler. 

Netværket koordinerer kontrolopgaverne for en række lægemidler, da hvert land har sine unikke kompetencer inden for analyser af medicin. Derfor sender Lægemiddelstyrelsen medicin til analyse i andre landes laboratorier og udfører selv analyser for medlemmer af netværket, på områder hvor styrelsen har den største ekspertise.