Mangel på medicin

Opdateret 28. april 2023

Generelt har Danmark en høj forsyningssikkerhed på lægemiddelområdet, og borgerne kan som oftest få det lægemiddel på apoteket, som de har fået ordineret.

Der kan dog opstå et midlertidigt svigt i tilgængeligheden af et lægemiddel, men det indebærer ikke nødvendigvis, at du går forgæves på apoteket. 

Hvis du som borger oplever, at du ikke kan få et konkret lægemiddel, vil personalet på apoteket ofte kunne tilbyde lægemidlet i en anden pakningsstørrelse eller et alternativt lægemiddel, der svarer til den medicin, din læge har ordineret. Det er også muligt, at lægemidlet er på hylderne på et andet apotek.

Der kan dog også være sjældne tilfælde, hvor apoteket ikke kan tilbyde et alternativ, og hvor du derfor bliver nødt til at kontakte din læge igen. I disse tilfælde vil apoteket informere dig om det.

Endelig har din læge mulighed for – hvis lægen vurderer det er nødvendigt – at søge Lægemiddelstyrelsen om at få en udleveringstilladelse til et lægemiddel, der ikke er på markedet i Danmark. Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en sådan ansøgning, vil du derpå kunne hente det pågældende lægemiddel på et apotek i Danmark.

Også sundhedsprofessionelle kan opleve situationer, hvor der er mangel på et konkret lægemiddel. Lægemiddelstyrelsen kan ikke vejlede i valg af andre lægemidler, da styrelsen ikke må fremhæve et produkt frem for et andet, så hvis du har brug for vejledning, kan du derfor kontakte andre sundhedsprofessionelle – herunder apoteker, der vil kunne rådgive om alternative lægemidler. Desuden skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at ansøge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse til lægemidler, der ikke markedsføres i Danmark. Læs mere hér.

Hvorfor opstår forsyningsvanskeligheder for lægemidler?

Ligesom det gør sig gældende for andre varer, der produceres i forskellige lande og markedsføres på det danske marked, kan der være mange årsager til, at et lægemiddel i en periode ikke kan leveres til hospitalerne eller findes på hylderne på apoteket.

En mangelsituation kan eksempelvis skyldes

 • en mangel på råvarer, som anvendes i medicinen
 • et brist i kvaliteten i produktionen
 • et produktionssvigt hos en leverandør
 • at lægemidlet er i restordre hos distributøren
 • at varen er udsolgt på apoteket
 • at efterspørgslen efter medicinen er højere, end lægemiddelvirksomheden havde forventet
 • at lægemiddelvirksomheden ikke vurderer, at det kan betale sig fortsat at markedsføre et lægemiddel

Det nationale råd for forsyningssikkerhed af lægemidler

Lægemiddelstyrelsen følger løbende udviklingen i medicinforsyningen i Danmark og samarbejder med grossister, virksomheder, apoteker, sygehusapoteker, regionerne og andre myndigheder nationalt og internationalt for at reducere risikoen for forsynings- og leverancesvigt på apoteker og hospitaler.

Konkret har Lægemiddelstyrelsen samlet kredsen af de relevante aktører i Det nationale råd for forsyningssikkerhed af lægemidler for i dét forum at opsamle fælles viden, fastholde fokus på de nødvendige indberetninger om forsyningsvanskeligheder og generelt for at samarbejde om fælles løsninger.

Læs mere om Det nationale råd for forsyningssikkerhed af lægemidler hér.

Internationalt samarbejde

Også på internationalt plan arbejder Lægemiddelstyrelsen med forsyningssikkerhed. Lægemiddelmyndighederne i og uden for både Norden og EU samarbejder i stigende grad for at forebygge eller minimere mangel på medicin og for at begrænse konsekvenserne, når der opstår forsyningsvanskeligheder. Det sker blandt andet ved at

 • samarbejde med lægemiddelvirksomheder for at løse produktions- og distributionsproblemer
 • udveksle information med internationale partnere om alternative forsyningskilder
 • udvikle strategier til at forebygge problemer i forsyningskæden, for eksempel ved at udarbejde vejledninger til virksomheder om rapportering af mangelsituationer
 • forbedre udvekslingen af information og best practice blandt EU's lægemiddelmyndigheder