Mangel på medicin

Opdateret 22. juni 2020

Forsyningssikkerheden med medicin i Danmark er generelt høj, og det er de færreste gange, at man som borger går forgæves efter medicin på f.eks. apoteket.

Det er på den anden side heller ikke helt usædvanligt, at der kan opstå forsyningsproblemer med medicin. Ofte har det ikke nogen praktisk betydning for borgere, fordi apoteket kan udlevere et alternativ, der svarer til den medicin, som lægen har ordineret, eller udlevere medicinen i en anden pakningsstørrelse. Prisen kan dog være højere, og der vil være tilfælde, hvor lægen skal kontaktes igen, hvilket kan være tidskrævende.

Derfor samarbejder Lægemiddelstyrelsen løbende med grossister, virksomheder, apoteker, regionerne og andre myndigheder nationalt og internationalt for at reducere risikoen for forsynings- og leverancesvigt på apoteker og hospitaler.

I mange tilfælde vil apoteket kunne afhjælpe manglen på et specifikt lægemiddel ved at udlevere et ligeværdigt alternativ. Lægerne har ofte også mulighed for at ordinere et brugbart alternativ. I mangelsituationer kan læger og hospitalsenheder desuden søge Lægemiddelstyrelsen om at få en udleveringstilladelse til et lægemiddel, der ikke er på markedet i Danmark - enten til brug på en sygehusafdeling eller direkte til patienten via et apotek.

Hvorfor opstår der forsyningsvanskeligheder?

Lægemiddelvirksomhedernes forsyning af medicin til det danske marked er reguleret af en række krav og regler, og der er en balancegang mellem pris- og forsyningssikkerhedshensyn.

Ligesom det gør sig gældende for andre varer som fødevarer og tøj, der produceres globalt og sælges på det danske marked, kan der være mange årsager til, at medicin i en periode ikke kan leveres til hospitalerne eller findes på hylderne på apoteket. Det kan eksempelvis skyldes

 • mangel på råvarer, som skal bruges i medicinen
 • kvalitetsbrist i produktionen
 • produktionssvigt hos en leverandør
 • at lægemidlet er i restordre hos distributøren
 • at varen er udsolgt på apoteket
 • at efterspørgslen efter medicinen er højere end lægemiddelvirksomheden havde forventet
 • at lægemiddelvirksomheden ikke vurderer, at det kan betale sig fortsat at markedsføre et lægemiddel

Den globale udvikling med færre producenter af lægemidler bidrager på et helt overordnet plan også til at gøre forsyningen mere sårbar, fordi en enkelt virksomheds eventuelle problemer påvirker forsyningen i større grad, end hvis der er flere producenter. Dette samarbejder Lægemiddelstyrelsen på at forebygge med lægemiddelmyndigheder og øvrige samarbejdsparter på internationalt niveau.

Forebyggelse af og information om forsyningsvanskeligheder

Ifølge loven har virksomheder og grossister pligt til at sikre en passende og fortsat levering af lægemidler, som de markedsfører. Det gælder blandt andet for receptpligtig medicin, som kun sælges på apoteket, og for vacciner.

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med en række aktører og samarbejdspartnere både nationalt og internationalt om løsninger, der på længere sigt bedst muligt forebygger mangel på lægemidler, som er kritiske for patientbehandlingen, og om at styrke informationen om leveringssvigt, når sådanne opstår.

Samarbejdet er intensiveret på baggrund af et stigende antal meldinger om forsyningsproblemer i 2019. Der er blandt andet fokus på at forbedre informationen til lægerne om, hvilke lægemidler der er i leveringssvigt, sådan at lægen får mulighed for at tage højde for eventuelle leveringsvanskeligheder, inden patienten kommer på apoteket.

Internationalt samarbejde

Også på internationalt plan arbejder Lægemiddelstyrelsen også med forsyningssikkerhed. Lægemiddelmyndighederne i og uden for Europa arbejder i stigende grad sammen for at forhindre mangel på medicin og for at begrænse konsekvenserne, når der opstår forsyningsproblemer. Det sker bl.a. ved at

 • samarbejde med lægemiddelvirksomheder for at løse produktions- og distributionsproblemer
 • udveksle information med internationale partnere om alternative forsyningskilder
 • udvikle strategier til at forebygge problemer i forsyningskæden, for eksempel ved at udarbejde vejledninger til virksomheder om rapportering af mangelsituationer
 • forbedre udvekslingen af information og best practice blandt EU's lægemiddelmyndigheder

Og i nordisk regi har arbejdsgruppen om informationsudveksling på lægemiddelområdet under Nordisk Råd nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. arbejder med løsninger på de udfordringer med forsyningsvanskeligheder, der findes, således at den i forvejen generelt høje forsyningssikkerhed ift. medicin kan styrkes yderligere.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...