Destruktion

Opdateret 10. januar 2023

Virksomheden skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om destruktionstilladelse af euforiserende stoffer på liste A, B og C. Ved destruktion af liste D og E stoffer skal der ikke ansøges om destruktionstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. Destruktionen skal dog fremgå af virksomhedens årsregnskab.

Du kan læse mere om destruktion i dokumentet virksomhed med euforiserende stoffer

Ansøgningsskema vedr. tilladelse til destruktion af euforiserende stoffer (Word)

Udfyldelse af ansøgning om tilladelse til destruktion af euforiserende stoffer - liste A, B, C