Nyheder

 • Ledig bevilling til Tarm Apotek

  | 6. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Tarm Apotek er ledig. Tarm Apotek har indtil nu haft Skjern Apotek som en supplerende enhed, men bevillingen til Skjern Apotek slås nu op selvstændigt. Tarm Apotek er beliggende i postnummer 6880.

 • Ledig bevilling til Skjern Apotek

  | 6. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Skjern Apotek er ledig. Skjern Apotek har indtil nu været en supplerende enhed under Tarm Apotek, men de to apoteker slås nu op særskilt. Skjern Apotek er beliggende i postnummer 6900.

 • Ledig bevilling til Allinge Apotek

  | 6. november 2015 |

  Bevillingen til at drive Allinge Apotek er ledig pr. 1. maj 2016. Allinge Apotek er beliggende i postnummer 3770.

 • Endelig indstilling til tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed

  | 6. november 2015 |

  Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB) og har nu færdiggjort sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen. Nævnet anbefaler, at acamprosat får generelt klausuleret tilskud med klausulen ”Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed”.

 • Høring over forslag til tilskudsstatus for medicin mod demens

  | 6. november 2015 |

  Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin mod demens (ATC-gruppe N06D) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling. I forslaget lægger nævnet op til, at den billigste medicin mod demens fremover bør have generelt klausuleret tilskud til patienter, hvis demenssygdom er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.

 • EMA: Data peger ikke på sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS

  | 5. november 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, har netop afsluttet en ekstraordinær undersøgelse af HPV-vaccinernes sikkerhedsprofil. Konklusionen er, at de to syndromer POTS og CRPS ikke forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end forventet hos ikke-vaccinerede. Produktinformationen er uændret.

 • EMA vil klarlægge sikkerhedsprofilen ved HPV-vacciner yderligere

  | 5. november 2015 |

  Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, gennemfører en ekstra vurdering af HPV vacciner og deres sikkerhedsprofil. Undersøgelsen skal supplere den eksisterende dokumentation for vaccinerne og ændrer ikke på myndighedernes anbefaling af HPV-vaccination, som på verdensplan er blevet brugt til 72 millioner mennesker.

 • Ledig bevilling til St. Thomas Apotek, Vejle

  | 30. oktober 2015 |

  Bevillingen til at drive St. Thomas Apotek, Vejle er ledig pr. 1. april 2016.

 • Vær opmærksom på interaktion mellem miconazol og warfarin - sikkerhedsinformation til læger og tandlæger

  | 29. oktober 2015 |

  Inden for de seneste fem år har vi i Lægemiddelstyrelsen modtaget flere indberetninger om farmakokinetisk interaktion mellem warfarin (fx Marevan) og miconazol (fx Brentan), der har ført til øget risiko for blødninger (forhøjet INR). I et enkelt tilfælde var INR-stigningen forbundet med livstruende blødninger i mave-tarmkanalen. Derfor er der grund til større opmærksomhed fra læger og tandlæger på interaktionen mellem warfarin og miconazol.

 • Nyt Om Bivirkninger oktober 2015

  | 29. oktober 2015 |

  Oktoberudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

 • EudraCT databasen er ikke tilgængelig fra 31. oktober til 2. november 2015

  | 16. oktober 2015 |

  EudraCT databasen er en europæisk database om kliniske forsøg, som anvendes når firmaer eller forskere vil ansøge om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler eller indsende forsøgets resultater. Pga. en systemopdatering vil EudraCT databasen ikke være tilgængelig i perioden fra 30. oktober kl. 20 til 3. november kl. 6.

 • Præcisering af krav om godkendelse af leverandører

  | 16. oktober 2015 |

  Engrosforhandlere, parallelimportører og distributører skal have faste godkendelsesprocedurer af deres leverandører og har derudover ansvar for at kontrollere, at virksomhedstilladelserne er ægte.

 • Forventet mangel på Bactroban (mupirocin)

  | 16. oktober 2015 |

  Lægemiddelsstyrelsen forventer, at der frem til januar 2016 kommer mangel på Bactroban Nasal, der bruges til at behandle MRSA i næsen. I stedet kan Bactroban salve 2 % anvendes. Desuden henstilles til, at Bactroban salve 2 % ikke udskrives til anden topikal behandling brug pga. leveringsvanskeligheder.

 • Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra den 1. januar 2016

  | 15. oktober 2015 |

  Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere, og læger skal derfor ikke længere søge om det.

 • Stop for brug af testikelimplantater fra Coloplast

  | 9. oktober 2015 |

  Coloplast har i dag udsendt en sikkerhedsmeddelelse, hvor de henstiller, at brugen af Coloplasts testikelimplantater indstilles midlertidigt. Lægemiddelstyrelsen henstiller til danske læger, at de følger henvisningen.

 • Høring over tilskud til medicin mod alkohol­afhængighed er afsluttet

  | 9. oktober 2015 |

  Medicintilskudsnævnet har modtaget syv høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed

 • Sundheds- og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører

  | 8. oktober 2015 |

  Tre direktørstillinger, der blev slået op i august af Sundheds- og Ældreministeriet, er nu besat.

 • Sundhedsstyrelsen ændrer medicintilskuddet til visse svage smertestillende lægemidler

  | 6. oktober 2015 |

  Med virkning fra den 29. februar 2016 ændrer vi tilskuddet til noget svag smertestillende medicin fx paracetamol og visse NSAID.

 • Slut med papiransøgninger om individuelle medicintilskud fra 15. november 2015

  | 1. oktober 2015 |

  Fra den 15. november 2015 kan læger kun søge om medicintilskud til patienterne digitalt. Det gælder både enkelttilskud, forhøjet tilskud, kronikertilskud og terminaltilskud.

 • Ny praksis for at udstede fremstillertilladelser

  | 1. oktober 2015 |

  Sundhedsstyrelsen ændrer pr. 1. oktober 2015 praksis for at udstede fremstillertilladelser til lægemiddelvirksomheder. Ændringen indebærer, at alle fremstillingsaktiviteter bliver angivet på tilladelsen.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...