Bivirkningswebservice til indberetning af formodede bivirkninger

4. marts 2021

Bivirkningswebservicen er en IT-løsning til indberetning af formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Den er implementeret i alle lægepraksissystemer og benyttes af praktiserende læger til indberetning af formodede bivirkninger ved alle lægemidler inkl. vacciner. Webservicen gør, at lægerne kan indberette formodede bivirkninger direkte fra deres lægepraksissystem til Lægemiddelstyrelsen.

Bivirkningswebservicen er lettere og hurtigere at benytte end Lægemiddelstyrelsens e-blanketter, der er tilgængelige på styrelsens hjemmeside til indberetning af formodede bivirkninger. En e-blanket indeholder 50 felter, der udfyldes manuelt af indberetter. Benyttes webservicen, vil ca. 70% af de tilsvarende felter blive udfyldt automatisk, herunder information om patienten, information om den medicin, patienten tager og information om indberetter. På den måde er det lettere for lægen at færdiggøre indberetningen, mens lægen stadig har patienten i konsultation.   

Bivirkningswebservicen kan også udbredes til hospitalssystemer og andre fagsystemer, som benyttes af sundhedspersoner i det danske sundhedsvæsen.