Nyt om lægemiddelovervågning

2. januar 2020

Her kan du læse nyheder indenfor bivirkningsområdet. De vil primært omhandle ny opdateret information om specifik medicin/bivirkninger hentet fra komiteerne (PRAC og CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur (EMA), men vi skriver også selv nyheder.

Indholdet/nyhederne til bliver valgt ud fra følgende kriterier:

 • Ny opdateret information om specifik medicin/bivirkning fra PRAC og/eller CHMP – som regel tilpasset til den danske vinkel
 • Forbrug af medicinen – medicin med særlig stort forbrug blandt befolkningen
 • Bivirkningens alvorlighed/hyppighed
 • Aktualitet
 • Medieomtale
 • Medicin, der af en eller anden årsag kræver særlig opmærksomhed.
 • Ny medicin – medicin, der er markedsført inden for de sidste to år, som hører under reglerne om skærpet indberetningspligt.

Det er særligt relevant for læger og andre sundhedsprofessionelle, men kan være relevant for alle, der arbejder med medicin (enten klinisk, i medicinalindustrien eller i detailindustrien) eller andre, der gerne vil have de seneste opdateringer om bivirkninger ved medicin/sikkerhedsopdateringer af medicin.


 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 11)

  | 14. december 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering har fokus på de vacciner, der indgår i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 (Comirnaty og Spikevax), og den er baseret på den seneste sikkerhedsopdatering om godkendte COVID-19 vacciner fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 10)

  | 17. november 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering har fokus på de vacciner, der indgår i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 (Comirnaty og Spikevax), og den er baseret på den seneste sikkerhedsopdatering om godkendte COVID-19 vacciner fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

 • Skærpet anbefaling om monitorering af gravide ved systemisk brug af NSAID (Non-steroide antiinflammatoriske midler)

  | 9. november 2022 |

  På baggrund af anbefaling fra den europæiske bivirkningskomité PRAC har koordinationsgruppen for gensidig anerkendelses- og decentrale procedurer (CMDh) publiceret en skærpet anbefaling om øget fosterovervågning ved systemisk brug af NSAID fra svangerskabsuge 20 og frem.

 • Bedre viden om bivirkninger via kunstig intelligens

  | 13. oktober 2022 |

  Sammen med blandt andre KU og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital søsætter Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC) et treårigt forskningsprojekt, der har til formål at øge sikkerheden ved lægemidler.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 9)

  | 13. oktober 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering har fokus på de vacciner, der indgår i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 (Comirnaty og Spikevax), og den er baseret på den seneste sikkerhedsopdatering om godkendte COVID-19 vacciner fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

 • Genopslag - Lægemiddelstyrelsen søger 1 nyt medlem til Rådet for Lægemiddelovervågning

  | 23. september 2022 |

  God lægemiddelovervågning kræver et stærkt tværgående samarbejde, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 8)

  | 15. september 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering har fokus på de vacciner, der indgår i det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 (Comirnaty og Spikevax) og den er baseret på den seneste sikkerhedsopdatering om godkendte COVID-19 vacciner fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 7)

  | 20. juli 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering (den engelske version kan læses her) gengiver hovedpunkterne fra møderne i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 4.-7. juli 2022 (et resume findes her). Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, bekræfter, at fordelene ved alle godkendte COVID-19 vacciner fortsat opvejer vaccinernes risici i betragtning af risikoen for COVID-19-sygdom og relaterede komplikationer, herunder hospitalsindlæggelse og død

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 6)

  | 23. juni 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering (den engelske version kan læses her) gengiver hovedpunkterne fra møderne i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 7.-10. juni 2022 (et resume findes her).

 • Lægemiddelstyrelsen søger 2 nye medlemmer til Rådet for Lægemiddelovervågning, der skal være med til at styrke arbejdet med lægemiddelovervågning

  | 1. juni 2022 |

  God lægemiddelovervågning kræver et stærkt tværgående samarbejde, hvor viden og erfaringer kan samles og bruges systematisk til at skabe sammenhæng i arbejdet.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 5)

  | 17. maj 2022 |

  Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har udgivet en ny sikkeropdatering for de godkendte COVID-19 vacciner. Den gengiver hovedpunkterne fra mødet i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 2.-5. maj 2022

 • Stabilt antal indberettede bivirkninger ved børnevaccinationer

  | 27. april 2022 |

  Ny rapport viser en fortsat høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet samt et stabilt antal indberetninger af formodede bivirkninger ved børnevaccinationer.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 4)

  | 20. april 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering gengiver hovedpunkterne fra møderne i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 4.-7. april 2022. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, bekræfter, at fordelene ved alle godkendte COVID-19 vacciner fortsat opvejer vaccinernes risici i betragtning af risikoen for COVID-19-sygdom og relaterede komplikationer, herunder hospitalsindlæggelse og død.

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 3)

  | 21. marts 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering (den engelske version kan læses her) gengiver hovedpunkterne fra møderne i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 7.-10. marts 2022 (et resume findes her).

 • Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 2)

  | 21. februar 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering (den engelske version kan læses her) følger opdateringen, der blev offentliggjort af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, den 20. januar 2022 og gengiver hovedpunkterne fra mødet i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 26. januar og den 7.-10. februar 2022. EMA bekræfter, at fordelene ved alle godkendte COVID-19 vacciner fortsat opvejer vaccinernes risici i betragtning af risikoen for COVID-19-sygdom og relaterede komplikationer, herunder hospitalsindlæggelse og død.

 • Sikkerhedsopdateringer for COVID-19 vacciner (2022, nr. 1)

  | 26. januar 2022 |

  Denne sikkerhedsopdatering følger opdateringerne offentliggjort den 9. december 2021 og gengiver hovedpunkterne fra mødet i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 10.-13. januar 2022. Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, bekræfter, at fordelene ved alle godkendte COVID-19 vacciner fortsat opvejer vaccinernes bivirkninger i betragtning af risikoen for COVID-19-sygdom og relaterede komplikationer, herunder hospitalsindlæggelse og død.

 • EMA starter evaluering af sikkerheden ved terlipressin til behandling af hepatorenalt syndrom

  | 18. januar 2022 |

  Det Europæiske lægemiddelagentur, EMA, har startet en gennemgang (referral) af lægemidler, der indeholder terlipressin. Disse lægemidler er godkendt i flere EU-lande til intravenøs behandling af nyreproblemer hos personer med fremskreden leversygdom (hepatorenalt syndrom; HRS), samt til at standse blødninger fra åreknuder i spiserøret (øsofagusvaricer) og visse former for blødning forbundet med operation.

 • Nyt format for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vacciner

  | 7. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen opdaterer fra dags dato formatet for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne. Status kan fortsat findes på styrelsens temaside om vacciner mod COVID-19. Temasiden vil fremadrettet blive opdateret hver 14. dag.