Central godkendelsesprocedure 2019

1. oktober 2019, Opdateret 20. maj 2020

Danmarks andel af opgaverne i det europæiske lægemiddelsamarbejde

Lægemiddelstyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutninger angående nye lægemidler og dermed have størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling på lægemiddelmarkedet i Europa.

Status for 2019 tom. 4. kvartal

Danmark har fået tildelt 21 humane rapporteur/co-rapporteur opgaver og 4 veterinær opgave, hvilket svarer til henholdsvis 7 % og 7 % af alle tildelte centrale opgaver i 2019.

Figur 1: Antal tildelte (co)rapporteurskaber i EU i 2019 t.o.m. 4. kvartal

Figur 2. Andel af humane Rap/Co-rap opgaver

Tabel 1: Antal tildelte humane centrale sager målt på procedureniveau

Antal humane centrale procedurer

2018

2019

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

2

2

5

70

2. kvartal

7

7

2

72

3. kvartal

4

4

7

77

4. kvartal

5

5

7

64

I alt

18

18

21

283

Figur 3. Andel af veterinære Rap/Co-rap opgaver

Tabel 2:  Antal tildelte veterinære centrale sager målt på procedureniveau

Antal veterinære centrale procedurer

2018

2019

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som Rap/Co-rap

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

0

0

14

2. kvartal

1

1

3

26

3. kvartal

0

0

0

8

4. kvartal

4

4

1

8

I alt

5

5

4

56

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...