Sådan er statistikken bygget op

Opdateret 3. februar 2012

Lægemiddelstyrelsen offentliggør på månedsbasis de aktuelle sagsbehandlingstider for nationale ansøgninger om godkendelse af nye humane og veterinære lægemidler, samt for nationale variationer. For nye ansøgninger beregner vi sagsbehandlingstider i de fire sagsbehandlingsfaser: Opstart, assessment, opfølgning og afslutning.

For variationerne beregner vi sagsbehandlingstider i tre sagsbehandlingsfaser: Opstart, assessment og afslutning. Opgørelsen indeholder ikke ansøgninger om parallelimport, parallelregistrering og registreringsforlængelser.

Vi beregner sagsbehandlingstider ud fra de sager, som har afsluttet den pågældende sagsfase. For fx opstartsfasen beregner vi derfor sagsbehandlingstiderne på de sager, som er blevet procedurestartet og dermed har afsluttet opstartsfasen i pågældende måned.

For assessment-fasen beregner vi tiderne for de sager, hvor assessment-rapporterne er klar i den pågældende måned osv. Derfor er det ikke de samme sager, som optræder i hver fase.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...