Indberetning af alvorlig eller gentagen afvigelse fra god klinisk praksis ved kliniske forsøg

21. september 2010, Opdateret 2. januar 2014

Alvorlige eller gentagne afvigelser (serious non-compliance) skal i henhold til § 5, stk. 8 i GCP-bekendtgørelsen straks indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Sponsor skal sikre, at indberetning bliver foretaget.

Alvorlige afvigelser

En alvorlig afvigelse er en afvigelse, der kan have indflydelse på forsøgspersoners sikkerhed eller rettigheder eller på troværdigheden af data.

Følgende er eksempler på afvigelser, som, Lægemiddelstyrelsen forventer, bliver indberettet:

  • Hvis investigator eller andre involverede parter (fx CRO) ikke har rapporteret SAEs eller SUSARs, og denne manglende rapportering kan have betydning for sikkerhedsprofilen af produktet.
  • Ved begrundet mistanke (fx efter udført audit) om manipulation af data (fraud).
  • Systematiske afvigelser fx fejl i forbindelse med samtykkeprocessen, randomiseringen, blindingsproceduren, bivirkningsvurdering, rapportering m.v.
  • Systematiske afvigelser på tværs af centre.
  • Doseringsfejl fx på baggrund af fejlfortolkning af laboratoriedata, regnefejl eller andet.
  • Hvis sponsor standser forsøget fx mens eventuelle sikkerhedsproblemer undersøges.
  • Hvis sponsor beslutter at lukke et center af hensyn til sikkerhed for forsøgspersonen eller datakvalitet.

Gentagne afvigelser

Gentagne afvigelser er afvigelser, som sker på trods af korrigerende og forebyggende handlinger, og som samlet vurderes at kunne have indflydelse på forsøgspersoners sikkerhed eller rettigheder eller på troværdigheden af data.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...