Akkreditering af Lægemiddelstyrelsens laboratorium

30. maj 2011, Opdateret 21. februar 2019

Lægemiddelstyrelsens laboratorium er akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen er givet af DANAK (Dansk Akkreditering). Det betyder, at laboratoriets analyser af lægemidler bliver udført efter fastlagte retningslinjer, og at laboratoriet er under DANAKs opsyn.

Laboratoriets akkrediteringsområde er: Prøvning af farmaceutiske produkter inden for følgende områder: Biologisk, kemisk og mikrobiologisk prøvning samt ioniserende stråling og radiokemi.

Laboratoriet har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til parametre og måleområde i henhold til metodeliste. Det betyder, at laboratoriet er akkrediteret på et mere overordnet ”teknikniveau” (fx HPLC, GC, TLC m.m.).

Laboratoriet har mulighed for at variere de tekniske detaljer i disse teknikker afhængig af, hvad man analyserer for.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...