Forbud mod reklame

1. januar 2022

Det er forbudt at reklamere for cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Det følger af § 57 i Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis, at der ikke må reklameres for:

  1. cannabisslutprodukter,
  2. cannabismellemprodukter, der er optaget på den offentliggjorte liste over cannabismellemprodukter, jf. § 7, stk. 4, og
  3. cannabisudgangsprodukter, der er optaget på den offentliggjorte liste over cannabisudgangsprodukter, jf. § 7, stk. 4.

Ved reklame for cannabisslutprodukter forstås enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på (har til formål) at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af cannabisslutprodukter. Et cannabisslutprodukt kan fremstilles på et apotek eller et sygehusapotek ud fra et cannabismellemprodukt efter en læges ordination til en konkret patient.

Ved reklame for cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, der er optaget på listen over cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter, forstås enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, der tager sigte på (har til formål) at fremme udlevering og salg af cannabismellemprodukter og cannabisudgangsprodukter beregnet til anvendelse i cannabisslutprodukterne.