Regnskab, indberetning og destruktion af cannabis

Opdateret 10. januar 2023

Regnskab

Virksomheder, der udfører dyrker og fremstiller tilberedninger af cannabis iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer, skal føre regnskab over bl.a. dyrkning, indkøb, salg, forbrug m.m., jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Særligt for virksomheder som dyrker cannabis er, at de hvert kvartal skal indberette bl.a. den høstede og forbrugte mængde cannabis til Lægemiddelstyrelsen iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

Yderligere information om krav til, hvordan der føres regnskab med cannabis og indberettes cannabisdyrkning findes i nedenstående vejledning og skemaer.

Destruktion

For alle virksomheder som har aktiviteter med medicinsk cannabis gælder, at destruktion af regulerede plantedele af cannabis kun må foretages efter godkendelse af Lægemiddelstyrelsen og under styrelsens kontrol, jf.  bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Det betyder, at der for hver mængde af reguleret cannabis, som ønskes destrueret, skal søges om tilladelse til destruktion hos Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere information om, hvilke krav der er til destruktion, herunder destruktionsmetode, af medicinsk cannabis findes i nedenstående vejledning.

Vejledning

Virksomheders håndtering af cannabis iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer (pdf)