Nyheder

1 - 20 af 681 nyheder
 • Nye regler for lægemiddelpakninger

  | 24. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har ændret vejledningen om variationer af markedsføringstilladelser og bekendtgørelsen om varenumre til lægemidler.

 • Bevillinger til onlineapoteker

  | 28. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 17. juni 2016 meddelt bevillinger til at drive onlineapoteker.

 • Vejledninger om kliniske forsøg i høring

  | 28. juni 2016 |

  EU-Kommissionen har som følge af den nye EU-forordning om kliniske forsøg sendt fire vejledninger i høring.

 • Lægemiddelstyrelsen ændrer medicintilskuddet til pregabalin og duloxetin

  | 22. juni 2016 |

  Med virkning fra den 4. juli 2016 ændrer vi medicintilskuddet til noget medicin, der indeholder pregabalin eller duloxetin:.Nogle pregabalin kapsler får generelt (uklausuleret) tilskud. De har i dag generelt klausuleret tilskud. Duloxetin 30 og 60 mg får ny tilskudsklausul: ”Depression eller generaliseret angst”.

 • Anvendelse af lægemiddel til køer suspenderes

  | 21. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har dags dato valgt at suspendere anvendelse af lægemidlet Velactis som bruges til at reducere mælkeproduktionen (goldning) hos malkekøer.

 • Nocdurna® får generelt tilskud

  | 20. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Nocdurna® skal have generelt tilskud. Nocdurna® indeholder desmopressin og bliver anvendt til behandling af hyppig natlig vandladning hos voksne.

 • Ovaleap® får generelt tilskud

  | 20. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Ovaleap® skal have generelt tilskud. Ovaleap® indeholder follitropin alfa og bliver blandt andet anvendt til behandling af nedsat frugtbarhed hos kvinder.

 • Nye forsyninger af Ultiva® på vej, men fortsat mangel

  | 20. juni 2016 |

  Der er mangel på Ultiva® (remifentanil hydrochloride) pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske. Lægemidlet bruges blandt andet til anæstesi (bedøvelse) under operationer. Nye forsyninger er på vej.

 • Mangel på Rapifen og Serenase

  | 20. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen forventer, at det kommer mangel på Rapifen 0,5 mg/ml og Serenase 5 mg/ml til injektion, der bruges til hhv. anæstesi (bedøvelse) og behandling af psykose.

 • Demensmedicinen donepezil og memantin tabletter får generelt klausuleret tilskud

  | 13. juni 2016 |

  Fra den 4. juli får noget demensmedicin generelt klausuleret tilskud. Det drejer sig om donepezil og memantin tabletter, der i dag ikke har generelt tilskud.

 • Tidsbegrænsning af terminaltilskud fra 1. juli 2016

  | 10. juni 2016 |

  Fra den 1. juli 2016 tidsbegrænses bevillinger af terminaltilskud til berettigede borgere

 • Aktion mod ulovlig medicin

  | 9. juni 2016 |

  En verdensomspændende medicinaktion er netop slut. 393 personer er anholdt og over 4.900 hjemmesider er lukket.

 • Pas på forfalsket medicin

  | 8. juni 2016 |

  8. juni er verdens Anti-piratkopieringsdag. Lægemiddelstyrelsen deltager i kampagnen for at gøre opmærksom på problemet med ulovligt salg af forfalsket medicin.

 • Entresto® får ikke generelt klausuleret tilskud

  | 6. juni 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Entresto ikke skal have generelt klausuleret tilskud. Entresto indeholder sacubitril og valsartan og bliver anvendt til patienter med hjertesvigt.

 • Oramorph® orale dråber og oral opløsning i enkeltdosisbeholdere får generelt klausuleret tilskud

  | 3. juni 2016 |

  Oramorph® oral opløsning i flaske med 100 ml får derimod ikke generelt klausuleret tilskud.

 • Bevilling til Apoteket Friheden, Hvidovre

  | 31. maj 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 30. maj 2016 meddelt Jakob Tjelum bevilling til at drive Hvidovre Apoteket Friheden.

 • Prolia® får ikke generelt klausuleret tilskud

  | 30. maj 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Prolia® ikke skal have generelt klausuleret tilskud. Prolia® indeholder denosumab og bliver anvendt til patienter med knogleskørhed.

 • Nye fælles EU-regler om medicinsk udstyr på vej

  | 27. maj 2016 |

  Det hollandske formandskab og repræsentanter for EU-Parlamentet er nået til politisk enighed om nye EU-regler om medicinsk udstyr. Reglerne skal styrke patientsikkerheden og sikre, at nyt innovativt udstyr kan kommer patienterne til gode i behandlingen.

 • Nyt om Bivirkninger maj 2016

  | 26. maj 2016 |

  Maj-udgaven af Nyt om Bivirkninger med nyt fra EU.

 • Ny lov om kliniske forsøg

  | 25. maj 2016 |

  Folketinget har vedtaget en ny lov om kliniske forsøg med lægemidler, som blandt andet medfører, at der bliver oprettet nye videnskabsetiske lægemiddelkomiteer. Loven træder dog først i kraft i 2018.