Sådan bruger du listen over afregistrerede lægemidler

Opdateret 1. februar 2012

På listen kan du se, hvilke lægemidler, der er afregistreret den sidste måned.

Listen er i Excel-format. Som udgangspunkt bliver alle lægemidlerne vist efter lægemiddelnavn, men du kan også sortere efter kolonnerne:

Kolonne

Beskrivelse

DrugId

Lægemiddelidentifikation fra Lægemiddeldatabase (Uden filter)

Lægemiddel

Navn, som lægemidlet har været registreret under

LægemiddelForm

Form, som lægemidlet har været registreret med

Styrke

Styrken på lægemidlet

AktiveSubstanser

Lægemidlets indhold af aktive substanser. Feltet indeholder kun de første 255 karakterer af beskrivelsen.

MftIndehaver

Firma, der var indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet (kaldes også registreringsindehaver)

ATC-Kode

Lægemidlets ATC-Kode (Anatomical Therapeutic Chemical Classification code )

AfRegDato

Dato for, hvornår lægemidlet er afregistreret