Sådan bruger du listen over godkendte lægemidler

Opdateret 6. december 2021

På listen kan du se alle godkendte lægemidler.

Listen indeholder 2 faneblade. På det ene faneblad kan du se alle godkendte lægemidler, og på det andet kan du se, hvilke lægemidler der er godkendt den sidste måned.

Klik på det faneblad, der indeholder de oplysninger, du har brug for.

Listen er i Excel-format. Som udgangspunkt bliver alle lægemidlerne vist efter lægemiddelnavn, men du kan også sortere efter kolonnerne:

Kolonne

Beskrivelse

DrugId

Lægemiddelidentifikation fra Lægemiddeldatabase (Uden filter)

Lægemiddel

Navn, som lægemidlet er registreret under

LægemiddelForm

Form, som lægemidlet er registreret med

Styrke

Styrken på lægemidlet

AktiveSubstanser

Lægemidlets indhold af aktive substanser. Feltet indeholder kun de første 255 karakterer af beskrivelsen.

MftIndehaver

Firma, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet (kaldes også registreringsindehaver)

ATC-Kode

Lægemidlets ATC-Kode ( Anatomical Therapeutic Chemical Classification code )

Godkendt procedure

Procedure som lægemidlet er godkendt efter

Godkendt rolle

Rollen som Lægemiddelstyrelsen har i forhold til proceduren

RegDato

Dato for, hvornår lægemidlet er registreret

Er i Medicinpriser

”Ja”, hvis lægemidlet findes i den aktuelle udgave af Medicinpriser. ”Nej”, hvis lægemidlet ikke findes i Medicinpriser

Sidst opdateret

Dato for, hvornår listen er opdateret