Ekspert og arbejdsgrupper under EDQM

Opdateret 8. januar 2020

Der er oprettet 21 ekspert- og 40 arbejdsgrupper, der som medlemmer har forskellige nationale repræsentanter af uafhængige videnskabelige eksperter og ad hoc specialister fra såvel nationale myndigheder (inkl. officielle lægemiddelkontrol laboratorier, godkendelses myndigheder og inspektører), den private sektor (farmaceutisk eller kemisk industri), universiteter og andre forskningsinstitutioner. På møderne deltager udover medlemmerne, også en sekretær fra EDQM og repræsentanter fra EDQMs laboratorium. Grupperne arbejder med at udvikle og revidere tekster og monografier til Den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.).

Ekspertgrupperne dækker de overordnede videnskabelige aspekter, der er relevante for at kunne kontrollere kvaliteten af lægemidler og de anvendte råvarer. Mens ekspertgrupperne er permanente, bliver arbejdsgrupperne udpeget for en afgrænset periode, for at arbejde dybere med specifikke aspekter eller emner, der er relateret til de områder, som ekspertgrupperne dækker. Bidragene fra de mange grupper og involveringen af de nationale eksperter er afgørende for, at der fortsat kan ske en udvikling og revision af Ph. Eur.

De 21 ekspert- og 40 arbejdsgrupper arbejder inden for følgende områder:

Exp. gr. 1:  Microbiology
Exp. gr. 6: Biological and Biotechnological products
Exp. gr. 6B: Human Plasma and Plasma Products
Exp. gr. 7: Antibiotics
Exp. gr. 9: Inorganic Chemistry
Exp. gr. 9G: Medicinal Gases
Exp. gr. 10A/B/C/D: Organic chemistry – synthetic and semi-synthetic products
Exp. gr. 11: Organic chemistry – natural, semi-synthetic and synthetic products
Exp. gr. 12: Dosage forms and pharmaceutical technical procedures
Exp. gr. 13A/B:  Herbal Drugs and Herbal Drug Preparations
Exp. gr. 13H:  Fatty oils and derivatives, polymers
Exp. gr. 14:  Radiopharmaceutical Preparations
Exp. gr. 15:  Human Vaccines and Sera
Exp. gr. 15V:  Veterinary Vaccines and Sera
Exp. gr. 16:  Plastic materials, plastic containers and closures
Exp. gr. 17:  Medicinal products containing chemically defined active subst.
Exp. gr. P4:  Single-source active substances, excipients and medicinal products with chemically defined active substances

ALG Working Party:  Allergens
BET Working Party:  Bacterial Endotoxin Test
BSR Working Party:  Bovine serum
CE Working Party:  Capillary Electrophoresis
CEL Working Party:  Cellulose
CND Working Party:  Conductivity
COL Working Party:  Colour determination
CRB Working Party:  Carbohydrates
CST Working Party:  Chromatographic separation techniques
CTP Working Party:  Cell Therapy Products
DIA Working Party:  Dialysis
EXP Working Party:  Excipient performance
EXT Working Party: Extracts
GEL Working Party:  Gelatin
GLS Working Party:  Glass Containers
GTP Working Party:  Gene Therapy Products
HM Working Party:  Heavy metals
HMM Working Party:  Homoeopathic Manufacturing Methods
HOM Working Party:  Homoeopathic Raw Materials and Stocks
ICP Working Party:  Inductively-Coupled Plasma
INH Working Party:  Inhalations
LEC Working Party:  Lecithins
MAB Working Party:  Monoclonal Antibodies
MG Working Party:  General methods
MYC Working Party:  Mycoplasma
NBC Working Party:  Non-Biological Complex Drugs
P4BIO WP P4 Bio:  P4 Bio
PA Working Party:  Pyrrolizidine alkaloids
PaedF Working Party:  European Paediatric Formulary
PAT Working Party: Process Analytical Technology
POW Working Party:  Powder Characterisation
PRP Working Party:  Precursors for Radiopharmaceutical Preparations
PST Working Party:  Pesticide Residues
SDA Working Party:  Spectroscopy and Data Analysis
SIT Working Party:  Second identification test
ST Working Party:  Standard Terms
SUT Working Party:  Sutures
TCM Working Party:  Traditional Chinese Medicines
VIT Working Party:  Vitamins
WAT Working Party:  Water

EDQMs hjemmeside - under Additional Information, kan man læse mere om de enkelte ekspert- og arbejdsgrupper.

Rekruttering af eksperter

De nationale medlemmer af ekspert- og arbejdsgrupper bliver indstillet til nominering af de respektive nationale farmakopé myndigheder, og efterfølgende godkendt og udpeget af Den Europæiske Farmakopé Kommission for en tre årig periode. Den indeværende periode udløber i slutningen af november 2022, hvor der på mødet i den Europæiske Farmakopé Kommission bliver gen- og ny-nomineret medlemmer for den næste periode, som dækker november 2022 – november 2025.

Indsendelse af forslag til medlemmer

Forslag til indstilling som medlemmer (eksperter og ad hoc specialister) til de forskellige ekspert- og arbejdsgrupper kan sendes pr. mail til Den Nationale Farmakopé myndighed under Lægemiddelstyrelsen, på Send en mail.

Forslaget skal vedhæftes:

  • En kort målrettet ansøgning
  • Et CV, der er målrettet de kvalifikationer, der er relevante for den eller de grupper, der søges medlemskab af.
  • Et udfyldt skema for ”Declaration of Interest”
  • Et udfyldt skema for ”Nomination as expert” eller ”Nomination as ad hoc specialist” alt efter hvad der søges.

Skemaerne kan rekvireres hos Den Nationale Farmakopé myndighed på Send en mail.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...