2016

 • Gigtmedicin skal bruges med omtanke til hjertepatienter

  | 17. marts 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at visse typer gigtmedicin så vidt muligt ikke bør bruges af personer med risiko for hjertesygdomme.

 • Lixiana® får generelt tilskud

  | 17. marts 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Lixiana skal have generelt tilskud. Lixiana indeholder edoxaban og bliver anvendt til forebyggelse og behandling af blodpropper.

 • Bevilling til Gentofte Apotek

  | 16. marts 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 15. marts 2016 meddelt Svenn Klüver Jepsen bevilling til at drive Gentofte Apotek.

 • 11 millioner til forskning i bivirkninger til HPV-vacciner

  | 15. marts 2016 |

  Folketingets satspuljepartier har afsat syv millioner kr. til forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne. Kræftens Bekæmpelse har nu oven i afsat op til fire millioner til samme formål. Det vil sige 11. mio. kr. i alt. Pengene kan søges nu.

 • Lægemiddelstyrelsen søger tre stærke chefer

  | 15. marts 2016 |

  To sundhedsfaglige chefstillinger samt en stilling som økonomichef i Lægemiddelstyrelsen er nu slået op.

 • Årsrapport for Sundhedsstyrelsen 2015

  | 11. marts 2016 |

  Årsrapporten vedrører Sundhedsstyrelsens aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2015, som den var organiseret frem til 8. oktober 2015, hvor Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed blev etableret som selvstændige styrelser. Der bliver derfor ikke aflagt en selvstændig årsrapport for Lægemiddelstyrelsen for 2015.

 • Invitation til reception

  | 11. marts 2016 |

  Thomas Senderovitz tiltræder som direktør i Lægemiddelstyrelsen d. 1. april 2016. Samarbejdspartnere og interessenter inviteres til reception fredag d. 1. april 2016, kl. 15 - 17.

 • Årsrapport om detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin

  | 10. marts 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har i 2015 gennemført 947 inspektioner af detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin.

 • Sampakning af lægemidler gav misfarvede tabletter

  | 7. marts 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen blev i sommeren 2015 gjort opmærksom på, at der ved dosisdispensering sandsynligvis sker en reaktion mellem Sinemet produkter og Kaliumklorid Orifarm/ kaliumklorid holdige præparater. Man kunne indenfor 24 timer se, at Kaliumklorid Orifarm tabletterne blev misfarvet i form af brune pletter på overfladen.

 • Medicintilskudsnævnet har modtaget tre høringssvar om tilskudsstatus for medicin mod demens

  | 26. februar 2016 |

  Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for medicin mod demens har været i høring med frist den 5. februar 2016. Medicintilskudsnævnet har modtaget i alt tre høringssvar fra interessenter.

 • Nyt Om Bivirkninger februar 2016

  | 25. februar 2016 |

  Februar-udgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Lægemiddelstyrelsen og kort nyt.

 • Ny samlet liste over euforiserende stoffer reguleret i Danmark

  | 25. februar 2016 |

  Du kan nu finde en samlet liste over euforiserende stoffer, der er undergivet kontrol i Danmark via bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

 • Gebyrblanketten for kliniske forsøg med lægemidler er afskaffet

  | 23. februar 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har valgt at afskaffe gebyrblanketten for kliniske forsøg. Man skal i stedet angive i følgebrevet, hvem fakturaen skal sendes til, samt eventuelle bemærkninger, man ønsker anført på fakturaen.

 • Briviact® får generelt klausuleret tilskud

  | 22. februar 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Briviact skal have generelt klausuleret tilskud. Briviact indeholder brivaracetam og bliver anvendt som tillægsbehandling af epilepsi.

 • Tolv nye stoffer på listen over euforiserende stoffer

  | 17. februar 2016 |

  Fra den 18. februar 2016 er der optaget 12 nye stoffer i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer. Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

 • Sikkerhedselementer på visse lægemidler til mennesker

  | 15. februar 2016 |

  Direktivet om forfalskede lægemidler indførte i 2011 sikkerhedselementer på visse lægemidler til mennesker for at forhindre forfalskede lægemidler i at komme ind i den lovlige forsyningskæde. De detaljerede regler er nu fastlagt og træder i kraft fra 9. februar 2019.

 • 17 klare mål for Lægemiddelstyrelsens arbejde i 2016

  | 15. februar 2016 |

  Patientsikkerhed og kvalitet er ikke bare abstrakte størrelser i den netop underskrevne resultatkontrakt 2016 mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Det indeværende års resultatmål er tværtimod konkrete og målbare opgaver, som fx indebærer mere risikobaserede inspektioner hos producenter af medicinsk udstyr og på sygehusapoteker.

 • Ændring af udleveringsbestemmelsen for Pectyl Stærke Brystdråber "DAK"

  | 15. februar 2016 |

  Fra takstopdateringen den 15. februar 2016 ændres udleveringsbestemmelsen for Pectyl Stærke Brystdråber "DAK" fra A§4 til A.

 • To bidrag til revurdering af tilskudsstatus for medicin mod migræne

  | 9. februar 2016 |

  Medicintilskudsnævnet har modtaget to bidrag fra interessenter til sine drøftelser af tilskudsstatus for medicin mod Migræne (ATC-gruppe N02C + N07CA03)

 • EMA: Ingen ændring af sikkerhedsprofilen ved Gardasil

  | 8. februar 2016 |

  Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop afsluttet den årlige rutinemæssige sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinen Gardasil®. Konklusionen er, at der ikke er ændringer i sikkerhedsprofilen.