Generelle meddelelser om medicinsk udstyr

  • Nyhedsbrev fra Medicinsk Udstyr

    | 14. oktober 2022 |

    Med dette og kommende nyhedsbreve vil Lægemiddelstyrelsen orientere vores danske interessenter om udvalgte relevante nyheder om medicinsk udstyr – herunder om udførelse af service på medicinsk udstyr.