Meddelelser om apotekerbevillinger

  • Bevilling til at drive Odense Bellinge Apotek

    | 25. juni 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har den 10. juni 2021 meddelt at Anja Claudia Hoffmann bevilling til at drive Odense Bellinge Apotek. Der har været 1 ansøger til bevillingen. Bevillingen har været opslå

  • Ansøgninger til ekstraordinært tilskud til apoteker

    | 22. juni 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til ekstraordinært tilskud. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 2. september 2021 kl. 12 . Ansøgningen skal sendes på mail til Lægemi