Sikkerhedsinformation om lægemidler - DHPC

  • Direkte sikkerhedsinformation angående Thalidomid Accord

    | 14. oktober 2022 |

    Direkte kommunikation til sundhedspersoner angående Thalidomid Accord 50 mg hårde kapsler: Direkte sundhedsfaglig kommunikation om risikoen for teratogenicitet, svære infektioner (sepsis, septisk chok og viral genaktivering af hepatitis B), akut myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer, andre øvrige primære maligniteter og off-label brug forbundet med anvendelse af Thalidomid Accord.