Spørgsmål og svar om råvare- og færdigvarefremstillere

14. september 2021

I forbindelse med indsendelse af nye ansøgninger og variationer har vi udformet følgende spørgsmål og svar om korrekt indsendelse af dokumentation i eCTD-format for råvare- og færdigvarefremstillere. 

Nej, en ASMF skal stadig have et individuelt og unikt versionsnummer for den åbne del – Applicant’s Part (AP) og den lukkede del – Restricted Part (RP) for entydigt at identificere versionen af AP eller RP.

Versionsnummer og dato skal tydeligt angives på forsiden af den åbne del (AP), den lukkede del (RP), Quality Overall Summary (QOS) til den åbne del og QOS til den lukkede del (i alt fire forsider). Forsiderne skal inkluderes i modul 2 for QOS og i modul 3 for AP og RP.

Hvis det er vanskeligt at medtage forsiden som et særskilt dokument i den åbne del, kan forsiden medtages som den første side i modul 3.2.S.1.1. Det samme kan gøres for den lukkede del, dvs. i modul 3.2.S.2.1.

Når en ny version af en ASMF indsendes, skal forsiderne opdateres og indsendes i overensstemmelse hermed.

Ja, versionsnummeret skal være synligt på hver side af ASMF’en.

Det betyder, at det skal fremgå både i modul 2, QOS af den åbne del (AP) og QOS af lukkede del (RP) samt i modul 3 i AP og RP delene af ASMF’en.

Nej. Sammen med besvarelserne til spørgsmålene til en ASMF skal der vedlægges relevante opdaterede moduler/sektioner af ASMF’en, der er relateret til de rejste spørgsmål.

Nej. Den lukkede del skal omfatte undermapper navngivet 3.2.S.2.1, 3.2.S.2.2, 3.2.S.2.3, 3.2.S.2.4, 3.2.S.2.5 og 3.2.S.2.6.

Hvert dokument skal placeres i den relevante undermappe.

I forhold til dokumentationen for lægemiddelstoffet, skal der skelnes mellem:

  • Lægemiddelstoffremstillerens dokumentation for lægemiddelstoffet
  • Færdigvarefremstillerens dokumentation for lægemiddelstoffet

Lægemiddelstoffremstillerens (ASM) dokumentation omfatter, hvordan lægemiddelstoffet fremstilles og kontrolleres af fremstilleren af lægemiddelstoffet for at sikre kvaliteten af lægemiddelstoffet.

Dokumentationen for lægemiddelstoffet kan præsenteres i MA-dossieret som en del af en ’full file’, eller være omfattet af en ASMF eller et CEP.

Det er acceptabelt, at lægemiddelstoffremstillerens dokumentation præsenteres i MA-dossieret som et separat modul for lægemiddelstoffet (sektion 3.2.S) for hver fremstiller af lægemiddelstoffet.

Færdigvarefremstillerens dokumentation omfatter, hvordan lægemiddelstoffet kontrolleres for at sikre kvaliteten af lægemiddelstoffet.

Der bør kun være ét modul for lægemiddelstoffet (sektion 3.2.S) pr. lægemiddelstof uanset antallet af fremstillere af lægemiddelstoffet eller færdigvarefremstillere.

Færdigvarefremstilleren skal for hvert lægemiddelstof udarbejde én samlet lægemiddelstofspecifikation (også omtalt som MAH/ansøgers lægemiddelstofspecifikation i guidance), der dækker samtlige foreslåede fremstillere af lægemiddelstoffet.

I de fleste tilfælde er det ikke acceptabelt at have et separat modul for færdigvaren (3.2.P) for hver færdigvarefremstiller. Der kan kun være en kvalitet af det færdige produkt i en markedsføringstilladelse og derfor kun en komposition og fremstillingsproces.

Det anerkendes, at der kan være mindre tekniske tilpasninger i fremstillingsprocessen på to forskellige færdigvarefremstillingssteder, f.eks. på grund af mindre forskelle i udstyr. Der kan dog stadig kun være et færdigvaremodul og en beskrivelse af fremstillingsprocessen.

Alle forskelle mellem de to fremstillingssteder skal indikeres i en enkelt beskrevet fremstillingsproces. Som følge heraf skal der kun være én liste over in-proceskontroller, ikke en liste per fremstillingssted.

Disse krav er beskrevet i Guideline on manufacture of the finished product EMA/CHMP/QWP/245074/2015 dated 4 July 2017 under overskriften Technical adaptations in the manufacturing process.

Eksempler

Et samlet modul for produktet

Hvis to eller flere fremstillingssteder ønskes for en filmovertrukken tablet, skal der kun være et samlet modul for produktet (3.2.P), som dækker alle fremstillingsstederne.

Det accepteres ikke, at der er et modul for produktet (3.2.P) for hver færdigvarefremstiller.

To separate moduler for produktet

Som anført i ICH Topic M4Q Location issues for Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use – Quality Questions and Answers (CPMP/ICH/4680/02):“a drug product supplied with a reconstitution diluent should be presented in separate Drug Product sections for the drug product and the reconstitution diluent. These could be titled 3.2.P (Drug Product) and 3.2.P (Diluent).”

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...