Generelle meddelelser om medicinsk udstyr

  • 2. nyhedsbrev om EU-forordningen (MDR), der træder i kraft 26. maj 2021

    | 29. april 2021 |

    Med dette og kommende nyhedsbreve vil Lægemiddelstyrelsen ruste de danske aktører til den nye EU-forordning om medicinsk udstyr. Dette nyhedsbrev behandler blandt andet centrale temaer som kliniske afprøvninger og den europæiske database Eudamed.

  • Copper Inside-mundbind (Kobbermundbind) trækkes tilbage fra markedet

    | 15. april 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen forbyder markedsføring af mundbind af mærket Copper Inside (Kobbermundbind) og pålægger samtidig fabrikanten at trække produktet tilbage fra det danske marked. Årsagen er, at produktet ikke lever op til de gældende krav til medicinsk udstyr og derfor er uretmæssigt CE-mærket.