Generelle meddelelser om medicinsk udstyr

  • Pas på forveksling mellem insulinpennene Fiasp og Tresiba U100

    | 24. marts 2018 |

    Der er indberettet flere tilfælde af forveksling, hvor patienter fejlagtigt har taget måltids-insulin Fiasp, som er hurtigtvirkende, i stedet for den langtidsvirkende basal-insulin Tresiba U100. Forvekslinger kan have alvorlige følger og føre til fx for højt eller for lavt blodsukker.