Meddelelser om medicintilskud

  • Indkaldelse af forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet

    | 11. maj 2020 |

    Medlemmet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Da det siddende medlems periode af Medicintilskudsnævnet udløber den 31. august 2020, indkalder vi forslag til medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2024. Enhver kan bringe en person i forslag herunder bringe sig selv i forslag.