Nyheder med større betydning for patientsikkerheden

  • Danskernes forbrug af opioider er faldende

    | 2. november 2020 |

    Den samlede mængde solgte opioider er faldet med godt 20 procent over de seneste fire år. Samtidig bruger færre danskere den mest anvendte opioidtype tramadol. Det viser to nye undersøgelser fra Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.